Sviz je konec marca stranke pozval, naj v dvotedenskem roku odgovorijo na postavljena vprašanja, da bi lahko pred parlamentarnimi volitvami njihove odgovore posredoval v premislek svojim 38.000 članicam in članom. Od parlamentarnih strank v aktualnem sklicu DZ so sindikatu svoje odgovore in stališča posredovale vse z izjemo SMC. Od neparlamentarnih strank sta odgovorili SNS in Dobra država (stranka Solidarnost je napovedala svoje odgovore), ne pa tudi Lista Marjana Šarca, so sporočili iz sindikata.

Sviz je strankam zastavil štiri vprašanja, in sicer: o primerni višini sredstev za vzgojo in izobraževanje v deležu BDP v prihodnjih letih, o stališču stranke glede nujnosti odprave zaostankov na strokovnih delovnih mestih v vzgoji in izobraževanju za primerljivimi v drugih delih javnega sektorja, o ustreznosti enakega vrednotenja dela visokošolskih učiteljev in zdravnikov specialistov in o potrebi, da prihodnja vlada s stavkajočimi v vzgoji in izobraževanju čim prej prioritetno sklene stavkovni sporazum.

Sviz bo odgovore posredoval svojim članom

Odgovori na prvo vprašanje kažejo, da s stališčem Sviza, da bi se moral delež sredstev za vzgojo in izobraževanje vrniti na predkrizno raven 5,3 odstotka BDP, soglašajo stranke NSi, Levica, SD in DeSUS. Levica ocenjuje, da je to višino mogoče doseči z rebalansom proračuna 2019 ali s proračunom za 2020, DeSUS ocenjuje, da je to izvedljivo do leta 2020, cilj SD pa je, da bi do predkrizne ravni BDP za izobraževanje prišli v nekaj letih. NSi konkretne letnice uveljavitve 5,3-odstotnega deleža v BDP ne navaja. Iz odgovorov na vprašanje glede zvišanja plač v višini, kot je bilo v pogajanjih dogovorjeno 12. marca, a vlada tega ni parafirala, izhaja, da se s tem strinjajo NSi, Levica, SD in DeSUS. V DeSUS menijo, da bi moralo biti dogovorjeno zvišanje plač zaposlenih na univerzah še stvar dogovora, in izpostavljajo, da naj se najprej zvišajo najnižje plače.

Pritrdilno so na tretje vprašanje, ali se strinjajo z zahtevo Sviza, naj se delo visokošolskih učiteljev, ki imajo doktorat znanosti, vrednoti enako kot delo zdravnikov specialistov, odgovorili v strankah NSi, Levica, SD in DeSUS. Omenjene stranke in tudi Stranka Alenke Bratušek se strinjajo z oceno, da mora biti sklenitev stavkovnega sporazuma s Sviz prioritetna naloga nove vlade. Stranka SDS je v svojem odzivu zapisala, da na vprašanja Sviz ne more odgovoriti, ker da ne razpolaga s potrebnimi finančnimi ocenami, ob tem pa izpostavila zavedanje, da je izobraževalni proces izrednega pomena za razvoj Slovenije, zato bodo dobro delo nagradili ter statusno in finančno uredili položaj poklicev v izobraževalnem sistemu. V Stranki Alenke Bratušek so navedli, da je o zvišanju plač v izobraževanju težko govoriti na pamet, strinjajo pa se, da mora biti za primerljivo delo zagotovljeno enako plačilo.

SMC in Lista Marjana Šarca se do vprašanj nista opredelili

V sindikatu šolnikov so sicer presenečeni, da se ne SMC niti Lista Marjana Šarca, ki jima ankete napovedujejo vstop v DZ, nista opredelili do vprašanj, ki so ključnega pomena za več kot 50.000 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Sviz bo omenjeni stranki ponovno zaprosil, naj se do njegovih vprašanj čim prej opredelita in tako omogočita članicam in članom sindikata ter vsem drugim zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, da bi se lahko na junijskih volitvah odločali tudi ob poznavanju njunih stališč o financiranju vzgoje in izobraževanja ter vrednotenju dela, ki ga opravljajo.