Arso je Kemisu dodatno naložil spremljanje kemijskega stanja v vodi, sedimentu in bioti v potoku Tojnica, spremljanje kemijskega stanja sedimenta in biote v Ljubljanici, izvajanje monitoringa ekološkega stanja Tojnice z namenom spremljanja naravne obnovitve potoka ter zasaditev tal in brežin z avtohtonimi vrstami rastlin na saniranem območju. Poleg teh je Arso na podlagi zakona o varstvu okolja Kemisu naložil tudi kompenzacijske ukrepe za sanacijo okolja na območju Občine Vrhnika, in sicer bo podjetje prispevalo sredstva za izvedbo projekta ureditve učne poti v naravnem rezervatu Mali plac. Gre za najbolj južno ležeče visoko barje v Evropi, ki se nahaja na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje.

Avgusta lani je Kemis izvedel najnujnejše sanacijske ukrepe na Tojnici, ki jim jih je Arso naložil z delno odločbo. Tako so odstranili onesnažene sedimente v Tojnici in nabrežine od mesta preliva požarne vode do mostu, ki povezuje Sinjo Gorico in Vrhniko. Poravnali so skoraj 62.000 evrov stroškov interventnega čiščenja potoka takoj po požaru, za monitoring stanja okolja pa so namenili dobrih 89.700 evrov. Poleg tega so krili tudi stroške izvedenca. Posamezniki, ki so ob požaru utrpeli premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, pa imajo možnost, da odškodnino od povzročitelja zahtevajo sami, so pojasnili na Arsu.

Dopolnilne odločbe še niso prejeli ne v Kemisu ne na Občini Vrhnika

Direktor podjetja Emil Nanut je za STA dejal, da bo lahko kaj več o njej povedal, ko jo bo prejel in tudi proučil. Župan Vrhnike Stojan Jakin je potrdil le, da so se na občinskem svetu že seznanili z informacijo, da bodo kot kompenzacijski ukrep od Kemisa prejeli sredstva za financiranje učne poti v naravnem rezervatu Mali plac.

V vrhniškem podjetju za predelavo kemičnih odpadkov je zagorelo 15. maja lani. Dim, ki je zajel okolico, je povzročil veliko strahu med ljudmi, ki so zahtevali analize zemlje, vode in zraka. Prve analize so pokazale določeno onesnaženost predvsem v neposredni okolici požara. Pozneje se je stanje izboljšalo, je pa ostal onesnažen potok Tojnica, v katerega so ob gašenju in požaru iztekale nevarne snovi.

Ogenj je namreč zajel dobrih 871 ton odpadkov. Od tega je zgorelo 201,7 tone odpadkov, dobrih 72 ton jih je bilo nevarnih. Zaradi poškodovane ali staljene embalaže se je razlilo 68,7 tone odpadkov, od tega jih je bilo 36,7 tone nevarnih.

Po požaru je Arso naložil Kemisu okoljsko sanacijo. Kemis je pripravil sanacijski načrt, ki je predvideval tri faze. Prvo so izvedli avgusta lani, ko so očistili bližnji potok Tojnica, ki so ga gasilne vode močno onesnažile. Na Arsu so 20. novembra lani opravili ustno obravnavo izvedenskega mnenja o sanaciji Tojnice, ki ga je na prošnjo agencije pripravil profesor na ljubljanski biotehniški fakulteti Mihael Toman. Ta je ocenil, da so bili sanacijski ukrepi ustrezni, imel pa je pomisleke o dolžini odstranjevanja sedimenta.