Tržna cena delnice SaveRe je v času pisanja znašala 17,50 evra, medtem ko znaša trenutna knjigovodska vrednost delnice 20,40 evra. Lastnikom delnice pa se tudi obeta dividendni donos v višini 4,6 odstotka, saj sta nadzorni svet in uprava SaveRe oblikovala predlog skupščini, da se delničarjem družbe izplača dividenda v višini 0,80 evra bruto na delnico. Zavarovalnica Triglav, katere delnica trenutno trguje blizu knjigovodske cene, ponuja svojim delničarjem celo 7,53-odstotni dividendni donos, saj nadzorni svet in uprava predlagata izplačilo dividende v višini 2,50 evra bruto na delnico. Letošnjim napovedanim visokim gospodarskim rastem tako doma kot v regiji, kjer sta zavarovalnici prisotni, bo najverjetneje sledila tudi rast prihodkov obeh zavarovalnic. To pa bi znalo povzročiti dolgoročnejšo vzdržnost tržnih cen obeh zavarovalnic.

Visoko raven predlagane dividende pa je včeraj v svojem revidiranem letnem poročilu sporočila Cinkarna Celje. Podjetje, ki mu je lani uspelo skorajda potrojiti dobičkonosnost v primerjavi z letom prej, je predlagalo dividendo 26,52 evra na delnico, kar je skorajda trikratnik lanskoletne dividende v višini 9,05 evra na delnico. Na današnjo tržno ceno 217 evrov za delnico Cinkarne Celje pomeni dividenda 26,52 evra na delnico kar 12,22-odstotni dividendni donos. Družbi iz Celja je sicer leta 2017 uspelo znižati stroške blaga, materiala in storitev za šest odstotkov (z 111,61 milijona evrov leta 2016 na 104,57 milijona evrov lani), medtem ko so se stroški dela zvišali za osem odstotkov (z 28,19 milijona evrov leta 2016 na 30,32 milijona evrov lani). Čisti prihodki podjetja so se lani zvišali za 11 odstotkov, in sicer s 169,76 milijona evrov na 188,70 milijona evrov, k čemur je pomembno pripomogla rast prodaje na tujih trgih. Ta je zrasla s 148,32 milijona evrov leta 2016 na 164,24 milijona evrov lani in se je tako zvišala za 11 odstotkov. Vse kaže, da je Cinkarna Celje trenutno na zelo ugodnem mestu v svojem ekonomskem ciklu. Podjetje je tudi napovedalo širitev proizvodnih zmogljivosti v prihodnjih letih v Srbiji.

V torek pa je Luka Koper sporočila četrtletne podatke o poslovanju za obdobje januar–marec 2018. Luka Koper sporoča, da je v prvem četrtletju 2018 povečala čiste prihodke od prodaje za 7 odstotkov. Spomnimo se, ko je Luka Koper na začetku letošnjega leta, natančneje 11. januarja 2018, sporočila 8-odstotno rast prihodkov za leto 2017 in se je tržna vrednost delnice v naslednjih dveh tednih povzpela za dobrih osem odstotkov. Cena se je tako povzpela na 33,20 evra za delnico do konca januarja, najverjetneje zaradi nekaterih medijsko izpostavljenih dogodkov (predvsem v zvezi z gradnjo drugega tira) pa se je od takrat spustila na današnje ravni okoli 30,50 evra za delnico. Dokončna dobičkonosnost Luke Koper za leto 2017 bo najverjetneje znana 26. aprila 2018, ko pričakujemo objavo letnega poročila Luke Koper za leto 2017.

Seznam slovenskih dobičkonosnih podjetij v času visokih ravni gospodarske rasti najverjetneje ni napačna investicija za racionalnega investitorja.