Podjetniško območje Laze v kranjskem predmestju Stražišče zaradi onesnaževanja okolja že dolga leta skrbi krajane, ki so leta 2014 na javnem zboru zahtevali rešitve. Na tem območju deluje okoli 25 različnih podjetij tudi zelo bogatih lastnikov (Don don, Ekorel ipd.), ki pa jim do zdaj ne samim ne z občino ni uspelo najti rešitev za onesnaženje.

Pred kratkim je svoje stališče o tem, kako bodo na podlagi sodbe upravnega sodišča začeli ugotavljati morebitne onesnaževalce, predstavila državna agencija za okolje. Šele sodišče jih je namreč prisililo v to, da bodo sploh raziskali, ali je med sedaj delujočimi podjetji tudi onesnaževalec, ki škodi okolju. O tem so prepričani krajani, ki združeni v civilni pobudi terjajo ureditev cone Laze, kjer desetletja v zemljo odtekajo sumljive tekočine, ljudje pa zaznavajo tudi smrad. Okoljska škoda menda ni sporna, zdaj pa bo državna agencija opravila tisto, česar prej ni storila z utemeljitvijo, da naj bi bilo nemogoče ugotoviti, kdo (in če sploh) onesnažuje okolje.

Upravno sodišče se s takim odnosom državnih ustanov ni strinjalo, z razsodbo pa se ne strinjajo inšpektorji na inšpektoratu za okolje in prostor, ki so prepričani, da se tožba okoljske organizacije Alpe Adria Green (zastopa interese krajanov Stražišča) sploh ne nanaša na njihovo delo, ampak samo na državno agencijo za okolje, in na to so tudi opozorili sodišče.

Občina nemočna

Na Lazah pa je nemočna tudi kranjska občina, ki je že rezervirala sredstva za načrtovano kanalizacijo, vendar projekta ne more uresničiti. Nasprotovanje enega od lastnikov (neuradno gre za bivšega župana Kranja Vitomirja Grosa) zemljišč namreč onemogoča vse posege, ki bi okolju po oceni občine Kranj lahko pomagali. Ker pa ima bivši župan precej neurejenih zadev z občino, za zdaj dogovor ni mogoč. V eni od pravd namreč Vitomir Gros toži kranjsko občino za okoli pol milijona evrov, zato v kratkem ni mogoče pričakovati premika v coni Laze.

Krajanom Stražišča je sicer prek okoljske organizacije Alpe Adria Green uspelo prisiliti državo, da ponovno začne ugotavljati stanje, dejansko pa se zanje v dveh letih ni nič spremenilo. Kot nam je nedavno povedal predstavnik civilne pobude Marko Špolad, so nezadovoljni tako z občino kot državo, ker leta tečejo, v coni Laze pa se za okoliške prebivalce razmere ne izboljšajo.su