Sestanka dvajsetih podjetnikov, ki delujejo v industrijski coni na Lazah, se je udeležila polovica, med njimi tudi Jure Krč, eden najbogatejših Gorenjcev (Gratel, T2 , Lokainvest itd.). Krč je s prizadevanji za okoljevarstveno dovoljenje za podjetje Ekorel, ki ga vodi njegov brat Samo, le še podžgal nezadovoljstvo bližnjih prebivalcev, naveličanih slabega ravnanja z okoljem v industrijski coni Laze. Krč je bil tudi pobudnik srečanja podjetij z Mestno občino Kranj oziroma županom Mohorjem Bogatajem. »Zavedamo se problemov, ki pa jih večinoma nismo povzročili mi. Hodil sem po Stražišču in izvedel, da je tja svoje odpadke pred leti dovažala tudi tovarna Sava – od sodov do ostankov usnja, gume,« je dejal Jure Krč in poudaril, da vsi podjetniki želijo problem rešiti in delati v ustreznih razmerah. Na Lazah namreč ni kanalizacije, izcedki pa uničujejo naravo.

Mestna občina Kranj bo po besedah župana Bogataja poskrbela za idejne načrte kanalizacije, oskrbo z vodo in elektriko. Do sredine maja bodo pripravili rešitve, ki bi bile tudi odgovor na zahteve krajanov. Slednjih – ne krajevne skupnosti ne civilne pobude – na sestanek s podjetniki niso vabili, ker so želeli najprej preveriti, kako je gospodarstvo pripravljeno sodelovati pri urejanju razmer na Lazah.

Marko Špolad iz civilne pobude je poudaril, da jih moti tako sestankovanje, kjer niso zraven in ne vedo, kaj se dogovarjajo brez njih. Ne bodo pristali na nobene zasilne rešitve, ki ne bi vključevale gradnje kanalizacije in cestne povezave. Pri tem je zelo kritičen do občine, saj naj bi delovali netransparentno in mimo civilne pobude, v katero je vključenih že 1750 ljudi. Poudarjajo, da je prav občina omogočila tako nastanek kot delovanje sporne industrijske cone, sami pa so zaman opozarjali, kaj se jim dogaja pred nosom. šu