Zavod RS za zaposlovanje oživlja podeljevanje subvencij za samozaposlitev v višini pet tisoč evrov, vendar pa se je odločil, da jih bo podelil le tistim, ki bodo svoj vstop na zahtevno podjetniško pot podprli z ustreznim izobraževanjem. V preteklosti se je namreč izkazovalo, da je bilo tudi pomanjkanje določenega podjetniškega znanja krivo, da novopečeni podjetniki v poslovnem svetu niso bili uspešni oziroma niso uspeli tako hitro, kot bi si želeli. Do maja prihodnje leto naj bi se v usposabljaje vključilo 650 mladih, od tega na zavodu pričakujejo, da se jih bo 500 tudi samozaposlilo.

Dve vzporedni skupini

Tako bo že v ponedeljek prvi cikel 100-urnega izobraževanja začela prva skupina brezposelnih, mlajših od 29 let. Za izobraževanja v zahodni kohezijski regiji skrbijo strokovnjaki konzorcija, katerega koordinator je Tehnološki park Ljubljana, v njem pa so še Tehnološki park Nova Gorica, Zavod mladi podjetnik, GZS in Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (CPOEF). V vzhodni kohezijski regiji izobraževanja izvaja podjetje Sun. V Ljubljani se izobraževanje začne že ta ponedeljek, zaradi velikega zanimanja bo druga skupina začela že v torek, 27. marca, tretja pa 7. maja. Skupina v Kranju delo začne 8. maja, v Novi Gorici pa teden dni pozneje. »Predavanja in delavnice bodo potekali v Ljubljani vsak mesec vse leto razen poleti, v Kranju, Kopru, Novi Gorici in drugje po Sloveniji pa predvidoma na tri mesece. Znanje in izkušnje bomo prenašali strokovnjaki in mentorji, ki imamo v podjetništvu res veliko izkušenj,« poudarja dr. Blaž Zupan iz CPOEF. Kandidati, ki želijo stopiti v izobraževalni proces in pridobiti subvencijo, se lahko o tem pozanimajo na zavodu za zaposlovanje, tam pa jih na predstavitveno delavnico napoti svetovalec.

Neprecenljivo mentorstvo

»Poleg predavanj in delavnic, kjer lahko mladi bodoči podjetniki nadgrajujejo in pilijo svoj poslovni model, jim je na voljo tudi 20 ur individualnega mentorstva za pripravo podjetniškega načrta še pred ustanovitvijo s. p. ali d. o. o., štiri ure pa po ustanovitvi. Potrjen podjetniški načrt je pogoj za pridobitev subvencije, poleg tega se mora kandidat udeležiti vsaj 90 odstotkov vseh ur izobraževanj,« je poudaril dr. Zupan, ki verjame, da bo na trg uspešno stopilo veliko projektov in da bo zanimanja za izobraževanje veliko tudi jeseni.

Vsebine predavanj in delavnic so med drugim preverjanje poslovne ideje in pridobivanje večjega bazena strank oziroma strank z višjo kupno močjo, razvoj ali optimizacija produkta ali storitve glede na potrebe uporabnikov, razumevanje računovodstva, prodaje in podobno. »Vesel sem, da se mladi vse bolj zavedajo, da je prav pomanjkanje obrtniških poklicev, kot sta na primer mizar in ploščičar, za njih lahko izjemna podjetniška priložnost,« pravi dr. Zupan.

Samozaposlitev je treba obdržati vsaj eno leto, v nasprotnem primeru je treba subvencijo vrniti. In še ena pomembna informacija: tisti, ki svoj s. p. odpirajo prvič, lahko zaprosijo za delno oprostitev prispevkov, saj je združljiva s subvencijo za samozaposlitev. Zavod bo v kratkem razpisal tudi subvencije za samozaposlitev žensk s terciarno izobrazbo, ki so najmanj tri mesece brezposelne. Pridobitev subvencije je prav tako vezana na uspešen zaključek izobraževanja, samozaposlene pa morajo ostati vsaj 24 mesecev. jpš