Odpuščeni delavec se mora v evidenco iskalcev zaposlitve vpisati že v času odpovednega roka, in sicer v treh delovnih dneh po vročitvi odpovedi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti. Tako naj bi brezposelnega prisilili, da čim prej začne iskati novo službo, saj je največ možnosti za njegovo reaktivacijo prav prve mesece po izgubi dela. Če delavec tega ne bo upošteval, bo namesto polnega denarnega nadomestila prejel samo 60 odstotkov od osnove.

To je samo eden od ukrepov, ki začnejo veljati jutri, tri mesece po uveljavitvi zakona o urejanju trga dela. Novost je tudi, da bodo nižje in srednje izobraženim prejemnikom nadomestila, ki se bodo za polni delovni čas zaposlili še v času prejemanja nadomestila, za ves čas nadomestila izplačevali spodbudo v višini 20 odstotkov zadnjega izplačanega neto nadomestila. Spodbudo lahko Zavod RS za zaposlovanje izplačuje do izteka pravice do nadomestila, najdlje pa 12 mesecev po zaposlitvi.

Zavod ima za namen spodbujanja hitrejšega zaposlovanja letos namenjenih 1,2 milijona evrov, s čimer naj bi 20-odstotni znesek nadomestila zagotovili 3000 prejemnikom, ki se bodo zaposlili še v času prejemanja nadomestila. Spodbuda ne velja za tiste brezposelne, ki imajo deficitarni poklic in so zato lažje zaposljivi, vendar se nočejo zaposliti, ker imajo pravico do denarnega nadomestila.

Omilili sankcije zaradi praznega kadrovskega bazena

Novela zakona pa nekoliko omiljuje dosedanje sankcioniranje kršitev obveznosti brezposelnega, ki je vpisan v zavodovo evidenco brezposelnih. Doslej so brezposelnega iz zavodove evidence lahko izbrisali že ob prvi kršitvi, po novem bo to ob ugotovljeni drugi kršitvi nekaterih obveznosti, bodo pa upravičencu denarno nadomestilo ob prvi kršitvi zmanjšali za 30 odstotkov od zadnjega izplačanega neto zneska. Za omilitev so se na zavodu odločili, ker je prejšnja ureditev delovala kontraproduktivno. »Glavni namen vseh aktivnosti je spodbuditi brezposelne, da se čim prej zaposlijo,« poudarjajo na Zavodu RS za zaposlovanje, kjer so lani iz evidence zaradi kršitve obveznosti izbrisali 9946 ljudi.

Med kršitve obveznosti, ki za seboj potegnejo ukrep postopnega sankcioniranja, torej zmanjšanja denarnega nadomestila, sodijo, če brezposelni odkloni ustrezno ali primerno zaposlitev, če si na razgovoru za zaposlitev ne prizadeva za pridobitev zaposlitve, če odkloni vključitev v program aktivne politike zaposlovanja ali se ne prijavlja na prosta delovna mesta oziroma se ne udeleži zaposlitvenega razgovora na vabilo delodajalca.