Slovenija je po stopnji delovne aktivnosti starejših v starosti od 55 do 64 let na predzadnjem mestu v Evropi. V tem obdobju je namreč delovno aktivnih samo 35 odstotkov ljudi. Zato želi zavod z javnim povabilom Aktivni do upokojitve spodbuditi trajnejše zaposlovanje starejših brezposelnih za nedoločen čas oziroma do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev. Za ta namen je na voljo 1,43 milijona evrov iz državnega proračuna.

Gre za pilotni projekt in ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naj bi v prihodnje temu ukrepu namenjalo še več denarja, če se bo ukrep izkazal za uspešnega. V ukrep se lahko prijavijo starejši od 55 let, ki so hkrati najmanj en mesec prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost prejemniki denarnega nadomestila za brezposelnost ali denarne socialne pomoči.

Tako bodo omogočili 110 starejšim brezposelnim, da znova postanejo delovno aktivni in se zaposlijo za nedoločen čas oziroma do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev. Delodajalci lahko za njihovo zaposlitev s polnim delovnim časom pridobijo subvencijo 13.000 evrov.

Subvencijo bodo podjetjem izplačali v dveh delih in sicer 10.000 evrov takoj po zaposlitvi, delodajalec pa mora ohraniti zaposlitev najmanj 24 mesecev. Tri tisočake pa podjetje prejme po izplačilu plače za 30. mesec zaposlitve, če so zaposlitev podaljšali za vsaj pol leta. Igor Antauer, generalni sekretar Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, subvencije za starejše sicer pozdravlja, prepričan pa je, da bi morali reševati vzroke in ne posledic. »Starejši delavec s 30 leti delovne dobe je zaradi dodatka na delovno dobo že v izhodišču za 15 odstotkov dražji od začetnika, ob tem pa so starejši zaposleni še zaščitena kategorija in jih ni mogoče odpustiti,« opozarja Antauer. Po njegovem mnenju bi bilo treba več vlagati v zdravo delovno okolje in življenje, pri zaposlovanju starejših delavcev pa uvesti trajne davčne stimulacije za celotno obdobje zaposlitve.

Na javno povabilo lahko kandidirajo delodajalci iz vse Slovenije, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj eno leto vpisane v poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Ponudbo za subvencionirano zaposlitev oddajo elektronsko na Portalu za delodajalce na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, od 13. 9. 2017 od 10.00 do objave obvestila o zaprtju povabila zaradi porabe sredstev oziroma najdlje do 13. 10. 2017 do 14.45.

Delodajalci, ki želijo pridobiti subvencijo za zaposlitev, pri nas najprej objavijo prosto delovno mesto. Nato sledijo predpisanemu postopku izbora kandidatov izmed napotenih brezposelnih. Po zaključenem postopku izbora, ko že imajo izbrane kandidate, oddajo ponudbo na javno povabilo. slo, id