Omenjeni sklep je prvi korak h kandidaturi, ki naj bi strokovni komisiji za izbor pokazal, da ima prijava »široko in močno politično podporo in trdno zavezo lokalnih, regionalnih in nacionalnih organov«, so v obrazložitvi predloga pojasnili na občinskem oddelku za kulturo. Na občini so prepričani, »da so kulturne organizacije in drugi akterji, ki sooblikujejo kulturno krajino v Ljubljani, sposobni pripraviti »visokokakovosten kulturni program z močno evropsko razsežnostjo, ki bo izpolnil visoka pričakovanja in standarde Evropske unije ter bo hkrati v ponos Ljubljani in celotni Sloveniji«.

Če bo mestni svet potrdil predlagani sklep, se bo Ljubljana lahko odzvala na poziv ministrstva za kulturo h kandidaturi, ki naj bi bil objavljen do konca leta. Nato bo skupina strokovnjakov, ki so združeni v svetu neodvisnih strokovnjakov in evropskih institucij, do konca leta 2019 sporočila, kateri kandidati so se uvrstili v drugi krog, do konca leta 2020 pa bo znano, katero mesto bodo strokovnjaki evropskim institucijam predlagali v imenovanje.

Na oddelku za kulturo ocenjujejo, da bi ta laskavi naslov prestolnici »omogočil pospešen razvoj ne le kulture, temveč tudi turizma, gospodarstva in drugih področij, ki so tesno povezana s kulturo«.

Stroški morebitne ljubljanske kandidature so bili za letošnje leto ocenjeni na 30.000, prihodnje leto pa na 100.000 evrov.