Nova kolesarska povezava na križišču Resljeve ceste in Petkovškovega nabrežja, ki od letošnjega poletja pešcem in kolesarjem omogoča, da Resljevo cesto varno in predvsem zakonito prečkajo tik ob Zmajskem mostu, zarisan kolesarski pas v Bohoričevi ulici ter na Zaloški cesti na odseku med Cesto 30. avgusta in Rosno potjo ter vzpostavitev območja, kjer dovoljena hitrost vožnje ne sme presegati 30 kilometrov na uro, na območju Malenškove in Bohoričeve ulice so le nekatere izmed nedavnih ureditev, s katerimi so si na ljubljanski mestni občini prizadevali izboljšati pogoje za kolesarjenje.

Pri urejanju do kolesarjev prijaznih odsekov so jim na pomoč priskočili tudi v družbi Heineken, ki je s pobudo Mesto kolesari občane že lani spodbujala, naj sedejo na kolo, v zameno za prekolesarjene kilometre pa so prispevali denar za ureditve kolesarske infrastrukture v prestolnici, ki jih je občina letos tudi uresničila.

Dva evra za kilometer

Projekt Mesta, s katerim nizozemski pivovar spodbuja meščane, da aktivno sooblikujejo mesto, je sicer mednarodni projekt družbe, sodelovanje pivovarja in ljubljanske občine pa sega v leto 2016, ko se je slovensko glavno mesto ponašalo z nazivom zelene prestolnice Evrope. Lansko jesen, predvsem pa v času takratnega evropskega tedna mobilnosti, sta namreč Ljubljančane spodbujala, da pod okriljem pobude Mesto kolesari s posebno mobilno aplikacijo beležijo prevožene kilometre ter tako prispevajo svojo energijo za ureditev kolesarskih poti v Ljubljani.

Štetju kilometrov se je priključilo več kot tri tisoč kolesarjev, ki so do konca kampanje prekolesarili več kot 20.000 kilometrov in s tem za ureditev kolesarskih pasov in povezav »zaslužili« 40.000 evrov. Odseke so na občini izbrali »glede na potrebe in število pobud občanov za posamezna območja«.

Malenškova ulica preozka

Že ko sta partnerja lani predstavila kolesarjem prijazno pobudo, so na občini ob tem napovedali, da bodo v sklopu projekta uredili že omenjeno kolesarsko povezavo pri Zmajskem mostu ter kolesarske pasove v Bohoričevi ulici in na odseku Zaloške ceste, ob tem pa so navedli še zaris kolesarskih pasov v Malenškovi ulici. A slednjega za zdaj še niso uresničili.

»Pri pripravi projektne dokumentacije smo ugotovili, da zaris kolesarske steze ne bi bil varen, saj je vozišče preozko, fluktuacija vozil pa previsoka,« so pojasnili na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet ter ob tem zagotovili, da bodo kolesarsko stezo ali pas tam uredili hkrati s celovito obnovo ulice, vendar natančen terminski načrt zanjo še ni izdelan. »Smo pa septembra celotno območje Malenškova-Bohoričeva spremenili v cono 30 in v Malenškovi ulici zarisali še oznake za 'sharrow' – prometni pas, namenjen mešanemu prometu,« so ob tem dodali na občini.