Na Mestni občini Ljubljana načrtujejo, da bodo zapuščene živali predvidoma v dobrih dveh letih dobile novo zavetišče. To bodo zgradili na Gmajnicah, kjer bodo že obstoječi stavbi Zavetišča Ljubljana nadomestili s šestimi novimi.

Gradbinca, ki bi se lotil gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del za gradnjo novega zavetišča za zapuščene živali, so na občini zato iskali že lansko poletje. Šest podjetij se je takrat prijavilo na razpis, pet jih je nato konec novembra pravočasno oddalo prvo ponudbo.

Zdaj sedem kandidatov

A ponudbe, ki so se tudi po štirih krogih pogajanj gibale med 5,5 in 6,6 milijona evrov, so bile za občino predrage. »Ponudbene cene še vedno presegajo mejno vrednost, ki je določena za konkurenčni postopek s pogajanji, in mejno vrednost, od katere dalje je treba javno naročilo objaviti na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije (5,2 milijona evrov),« so na občini zapisali v obrazložitvi odločitve, da naročila ne oddajo in razpis ponovijo.

Novi razpis so objavili januarja letos in prejeli sedem prijav. Od petih kandidatov, ki so pravočasno oddali ponudbe za lanskoletni razpis, so se zdaj za novo prijavo odločili štirje. Kot so pojasnili na občinskih službah za javna naročila ter razvojne projekte in investicije, so do 13. februarja prejeli ponudbe podjetij VG5, GIC gradnje, Kolektor koling in Makro 5 gradnje, na razpis pa so se tokrat pravočasno prijavila še podjetja Gorenjska gradbena družba, Ande in Trgograd. Ali so prispele ponudbe tokrat ugodnejše, na občini še ne morejo povedati, saj bo odpiranje prvih ponudb potekalo prihodnji teden.

Gradnja v dveh fazah

Na občini so že pred časom tudi napovedali, da naj bi novo zavetišče za zapuščene živali na Gmajnicah končali predvidoma leta 2020. Gradili ga bodo v dveh fazah: v prvi nameravajo zgraditi novo zavetišče za pse, servisni objekt, upravno stavbo in skladišče, medtem ko bodo v sklopu druge faze porušili zdajšnje objekte ter zgradili novo veterinarsko ambulanto in zavetišče za mačke.

V proračunu za letošnje leto so na občini za projekt predvideli 1,7 milijona evrov, v osnutku odloka o proračunu za leto 2019 pa so za zavetišče na Gmajnicah predvideli 3,5 milijona evrov. Kot v osnutku ob tem navajajo na občini, so sredstva med drugim predvidena za plačilo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del in opreme za objekte prve in delno druge faze, nadzor nad gradnjo ter izvedbo tehniškega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja ob zaključku gradnje objektov prve faze.