Kandidati so sicer izpolnjevali razpisne pogoje, a je bila njihova ponudbena cena tudi po štirih krogih pogajanj previsoka. Najnižja cena je namreč znašala 5,5 milijona evrov, preostale štiri pa so presegale šest milijonov evrov, s čimer so vse ponudbene cene presegle mejno vrednost, ki je določena za konkurenčni postopek s pogajanji, in mejno vrednost, od katere dalje je treba javno naročilo objaviti na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije (5,2 milijona evrov).

Zato na občini zdaj z javnim razpisom znova iščejo kandidate za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del za gradnjo zavetišča na Gmajnicah. Razpisni pogoji ostajajo nespremenjeni. Zavetišče bo sestavljeno iz šestih pritličnih objektov, med njimi bodo nova veterinarska ambulanta ter zavetišče za pse s 47 pesjaki in zavetišče za mačke s 60 prostori. Zavetišče bodo zgradili v dveh fazah in bo po nedavni napovedi občine končano predvidoma v letu 2020. Rok za prijavo na razpis je 13. februar.