Ker v Splošni bolnišnici Jesenice primanjkuje prostora, bodo jutri predstavniki občine Jesenice z županom Tomažem Tomom Mencingerjem in vodstvom bolnišnice načrte za njeno širitev predstavili ministrstvu za zdravje. »Če bo ministrstvo soglašalo s širitvijo bolnišnice, je to možno storiti na sedanji lokaciji,« pravi župan. »Lahko bi izkoristili površine med glavno in upravno stavbo sedanje bolnišnice, po potrebi bi upravni del lahko preselili. Po enem od načrtov pa bi za potrebe bolnišnice lahko uporabili dve etaži garažne hiše, ki je naprodaj, in bi jih povezali z bolnišnično stavbo.«

Imeli bi jo tudi Radovljičani

Za gradnjo novih prostorov jeseniške bolnišnice bi po napovedih župana lahko uporabili tudi velik travnik v bližini bolnišnice, ki je po njegovem strogo namenjen zdravstveni dejavnosti. »Če pa to ne bi zadostovalo, imamo v mislih še lokacijo na Hrušici ob novem krožišču. Tam je okoli 50.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče, ki bi ga lahko namenili za novogradnjo. Občina lahko ponudi zemljišče in se v korist gradnji nove bolnišnice odreče komunalnemu prispevku,« pojasnjuje Mencinger. »Ker gre za zemljišče v bližini avtoceste, sem prepričan, da boljše ponudbe nima nihče,« opozarja pred jutrišnjim sestankom.

A novo regijsko bolnišnico v svoji občini bi želeli imeti tudi Radovljičani. Tamkajšnji občinski svet se je lani jeseni seznanil s prostorsko programsko preveritvijo za umestitev Gorenjske regijske bolnišnice v Radovljici. »Območje ima ugodno prometno povezavo v regiji in navezavo na prometno infrastrukturo Radovljice in Lesc ter predstavlja optimalno lokacijo za izgradnjo gorenjske regijske bolnišnice. Tudi v prostorskem redu občine je to območje namenjeno zdravstveni dejavnosti,« so zapisali na občini Radovljica.

Jeseniški župan: Bolnišnica sodi na Jesenice

Jeseniški župan je prepričan, da mora bolnišnica kljub vsemu ostati na Jesenicah. »Ne bom popustil do konca,« je napovedal. »To je drugi največji zaposlovalec v občini Jesenice. Prvi po številu zaposlenih je Acroni, kjer dela okoli 1300 ljudi, druga je bolnišnica z okoli 700 zaposlenimi, ki imajo razmeroma visoko izobrazbeno strukturo.« V sedanjo stavbo bolnišnice in urgentnega centra je bilo vloženega veliko državnega in evropskega denarja, dodaja še en argument za delovanje bolnišnice na Jesenicah.

Že ob radovljiški pobudi so na ministrstvu za zdravje zapisali, da so seznanjeni s predlogom gradnje nove gorenjske bolnišnice. Dodali pa so še: »V prihodnjem proračunskem obdobju 2018/2019 nimamo načrtovanih sredstev za izvedbo projekta.« Potrebe po novi ali večji bolnišnici pa so ogromne, že nekaj časa opozarja direktor Splošne bolnišnice Jesenice Janez Poklukar.

Ob povečanih okužbah z virusom gripe je lani bolnišnica pokala po šivih, podobna slika pa se obeta tudi v prihodnje. Prostorska stiska v tej bolnišnici je že stalnica, okrepila pa se je predvsem po odprtju urgentnega centra. Vanj po pomoč prihajajo bolniki in poškodovanci ne le z zgornjega dela Gorenjske, pač pa tudi iz bolj oddaljenih krajev in celo iz prestolnice. V Splošni bolnišnici Jesenice so potrebo po regijski bolnišnici s 700 posteljami na Gorenjskem zapisali tudi v osnutek strategije bolnišnice do leta 2025. Vendar pa se po enem letu ministrstvo za zdravje do osnutka strategije bolnišnice še vedno ni opredelilo, so nam povedali v jeseniški bolnišnici.