Kot so pojasnili v KSS, so pogajanja predstavnikov vlade in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja o odpravi anomalij ustavljena, ker se vlada ločeno pogaja s štirimi skupinami sindikatov. »Ravnanje vlade predstavlja kršitev dane zaveze iz leta 2016, da ne bo ločeno sklepala sporazumov in dogovorov,« so navedli.

Svet KSS je zato po njihovih navedbah s podporo sindikatov zasebnega sektorja sprejel sklep o začetku stavke in protestnem shodu. Sodelovali bodo KSS, Sindikat vojakov Slovenije, SPUKC - Sindikat zdravstva Slovenije, Sindikat finančno računovodskih uslužbencev plačne skupine J in Sindikat občinskih redarjev Slovenije. Sindikat vojakov Slovenije bo zaradi zakonske prepovedi stavke vojaškim osebam na dan stavke izvedel protestni shod pred vlado.

Linearen dvig plač vsem javnim uslužbencem

Poleg nadaljevanja pogajanj za odpravo anomalij v pogajalski skupini predstavnikov vlade in sindikatov zahtevajo linearen dvig plač vsem javnim uslužbencem, in sicer v višini osmih odstotkov, kolikor je bilo javnim uslužbencem odvzeto z zakonom za uravnoteženje javnih financ.

Zahtevajo tudi ločena pogajanja vlade s KSS in z v njo združenimi sindikati o stavkovnih in protestnih zahtevah ter prenehanje kršenja zaveze, da vlada ne bo ločeno sklepala sporazumov ali dogovorov, s katerimi bi urejala vsebine, ki se tičejo elementov enotnega plačnega sistema. Zaradi te kršitve pričakujejo tudi, da bo stavka plačana.