Tako podjetje Med in mleko kot Zaposlitveni center Avantus sta se za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo odločila prvič. Kljub temu da v Zlati niti tokrat sodeluje 44 malih podjetij, se jima je že uspelo uvrstiti v skupino sedmih finalistov.

Med in mleko je domžalsko podjetje z lepotnimi saloni in s 15 stalnimi sodelavci. »S pomočjo strokovnjakov Zlate niti smo želeli pridobiti dodatno oceno o razmerah in odnosih v našem podjetju, na osnovi katere jih lahko še izboljšamo. Zavedamo se, da so zaposleni srce podjetja in je zato njihovo zadovoljstvo ključnega pomena. Poleg tega si prizadevamo, da bi prav vsak, ki ustreza profilu naše stroke, želel delati v našem podjetju. Hkrati pa menimo, da bi nam lahko ocena v sklopu projekta Zlata nit še dodatno pomagala pri iskanju novih kadrov,« je motiv za sodelovanje v Dnevnikovem izboru najboljših zaposlovalcev pojasnil direktor podjetja Med in mleko Jaka Kersnik. Da morajo pospešeno graditi blagovno znamko delodajalca, jih opozarja tudi pomanjkanje kakovostnega kadra. »V naši stroki sta poleg znanja potrebna nadarjenost in velika ljubezen do poklica. Kakovosten kader se lahko oblikuje le iz oseb, ki imajo oboje. Žal opažamo, da je med mladimi vse manj takšnih. Predvsem pa se ne zavedajo, da znanje in kakovost določata vrednost, ne pa obrnjeno,« poudarja Kersnik.

Krasijo jih vzorni odnosi

»Naša pričakovanja glede sodelovanja v Zlati niti temeljijo predvsem na tem, da bomo kot ekipa še bolj verjeli v svoje poslanstvo in da bomo dobili tudi potrditev, da smo družba, ki obstaja, ne samo zaradi zaposlovanja, ampak zaradi vzornih odnosov, ki jih gojimo med menedžmentom, strokovnimi delavci in ranljivimi skupinami, kot so invalidi in brezposelne osebe,« razmišlja mag. Matjan Cojhter, direktor Zaposlitvenega centra Avantus. Lani so bili izbrani za izvajalca treh velikih projektov, ki jih financirajo Evropski socialni sklad, ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Zavod RS za zaposlovanje. Poleg invalidov so pod svoje okrilje dobili tudi 120 dolgotrajno brezposelnih oseb, ki jim ponujajo individualno podporo pri iskanju zaposlitve. »Prvi rezultati so zelo dobri, saj nam je uspelo do zaposlitve voditi posameznike, ki so več let tavali v svetu brezposelnosti, bili nemotivirani, vse, kar so imeli, je bil velik odmerek brezupa. V našem podjetju smo jim povrnili integriteto, jih motivirali za ponovni vstop na trg delovne sile, marsikateri mladi pa se je odločil za dokončanje šolanja, kar je vendarle zelo pomembno. Na to smo zelo ponosni in verjamemo, da morajo naše poslanstvo spoznati tudi druga podjetja,« pripoveduje Cojhter, ki vodi ekipo s 14 sodelavci.

»Za komuniciranje uporabljamo dobre stare metode, ki ohranjajo in dvigujejo raven človeških odnosov, to so osebni sestanki. Elektronsko pošto uporabljamo resnično samo v nujnih primerih in za komuniciranje z oddaljenimi lokacijami. Že sam poslovni prostor smo izbrali takšen, kjer ni stroge ločenosti med menedžmentom, strokovnim kadrom in ranljivimi skupinami. Na hodniku imamo tudi 'idejni kavč', ki je zraven avtomata za kavo in na katerem se, preverjeno, rodijo najboljše ideje za razvoj in nadaljnje delo. Vse pobude in predloge sprejema menedžment sproti, potem se sestanemo in preučimo možnosti izvedbe.«