Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli v Ljubljani se obetajo nove delavnice, v katerih bodo dijaki lahko nabirali praktično znanje s svojega učnega področja. Vlada je namreč s prerazporeditvijo sredstev v finančnem načrtu ministrstva za izobraževanje, znanost in šport zagotovila potreben denar za nove delavnice.

Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, je v sklopu projekta predvidena gradnja novega delavniškega objekta ob šoli, ki bo velik približno 840 kvadratnih metrov. Poleg tega bodo preuredili del kleti v velikosti 240 kvadratnih metrov, kjer bodo uredili garderobe, sanitarije in dve učilnici za potrebe praktičnega pouka. Po prvih ocenah bosta gradnja novega objekta in preureditev kleti stali nekaj več kot milijon evrov.

Obstoječe delavnice zastarele in v drugi šoli

Ravnatelj srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Gvido Jager je pojasnil, da so »stare šolske delavnice že zastarele in potrebne konkretne prenove«. Poleg tega pa se nahajajo v sosednji stavbi, kjer ima sedež Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, ki ji bo izpraznitev delavnic omogočila ureditev prostorov za lastne potrebe.

»Predvidena je gradnja montažnega objekta, projektna dokumentacija je že v pripravi,« je povedal Jager. Upa, da bodo nove delavnice končane do oktobra letos, kar pomeni, da jih bo prihajajoča generacija srednješolcev lahko začela uporabljati že v naslednjem šolskem letu. Ravnatelj je izpostavil, da bo gradnja delavnic v sklopu šolskega objekta dobra tudi zato, ker bodo imeli po novem neposreden dostop do poligona za težko gradbeno mehanizacijo. Doslej so do poligona lahko prišli le prek zemljišč drugih ustanov, je pojasnil Jager.

Zanimanje narašča

»Zelo smo veseli, da je vlada potrdila načrt in nam omogočila realizacijo projekta. Še toliko bolj smo tega veseli, ker gradbeništvo znova postaja aktualna tema pri vpisih dijakov,« je povedal Jager. Po njegovih besedah je znova opaziti večje zanimanje mladih za gradbeništvo, ki je v letih po kolapsu te gospodarske panoge bistveno upadlo, po Jagrovem mnenju tako zaradi krize v gradbeni panogi kot tudi zaradi kriminalizacije gradbeništva. Ker so se mnogi direktorji večjih gradbenih družb znašli v kazenskih postopkih, je trpel ugled celotne panoge, meni Jager. »Ugled gradbeništva takrat ne bi mogel biti bolj na dnu,« je prepričan ravnatelj.

Toda razmere na področju gradbeništva se po Jagrovih besedah izboljšujejo. »Gradbena operativa se je postavila na popolnoma nove temelje. Nekoč močni glavni akterji so propadli, oblikovale pa so se nove družbe, ki rastejo, in pojavila se je potreba po teh kadrih. Če so najprej mislili, da se bo v gradbeništvo vrnil kader, ki ga je v času krize zapustil, so se motili. Ti ljudje so si našli delo drugje in se ne vračajo, zato je potreba po svežih kadrih. Končno smo bolj optimistični. Še pred dvema letoma so nas dajali na stran, kot da smo neka izumirajoča dejavnost,« je razložil Jager. Upa, da bo vpis dijakov v gradbeništvo sledil trendu vpisa v strojništvo, ki že zadnjih nekaj let lepo raste.