Kot pojasnjuje vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva Boštjan Omerzel, prometna infrastruktura na območju Vintgarja ni prilagojena tako množičnemu obisku. Zato to predstavlja izziv za občine Bled, Gorje in Jesenice. V preteklosti koordiniranega sodelovanja med občinami in upravljavcem soteske, to je Turističnim društvom Gorje, ni bilo, sedaj pa so občine enotno pristopile k iskanju rešitev.

Z vzpostavitvijo nove prometne infrastrukture, kakršna sta blejska severna obvoznica in obvoznica na Blejski Dobravi, se ponujajo nove možnosti, da bi se pritisk obiskovalcev in obremenitve okolja zmanjšali, je dejal Omerzel.

Želijo ohraniti trenutno kakovost življenja

Gorjanski župan Peter Torkar je za STA pojasnil, da si želijo v prvi vrsti zagotoviti, da se okoliškim prebivalcem zaradi množičnega obiska soteske ne bi znižala kakovost življenja. Hkrati želijo zagotoviti, da bi bili turisti pri obisku varni in bi lahko polno doživeli to naravno lepoto. Zato bi radi uredili celotno območje, dostop in parkirišča ter uvedli enosmerno krožno pot skozi sotesko.

Stanje prometa na tem območju je že nekaj let nevzdržno, zato je razbremenitev območja vstopne točke v Podhomu nujna, je opozoril Torkar in dodal, da so se na občini tako lotili priprave podrobnega prostorskega načrta, v katerem bi začrtali ureditev parkirišč in sanitarij. Sedaj pred vstopno točko v času poletne sezone parkira do 500 avtomobilov in dnevno tudi več kot 30 avtobusov, saj sotesko na dan obišče celo do 4000 ljudi. Po novem načrtu bi bilo na tem delu parkirišč za največ 180 osebnih vozil in 11 avtobusov. Ostali bi lahko parkirali pred vasjo na približno 600 metrov oddaljenem degradiranem območju ob železniški progi.

Ob načrtih se je pojavila tudi civilna iniciativa

»Mi smo kot občina dali predlog za zmanjšanje prometa, civilna iniciativa pa nasprotuje kakršnemukoli prometu in parkiranju v vplivnem območju same soteske,« je pojasnil Torkar in dodal, da bodo na pripombe ustrezno odgovorili.

Rešitev bi bila preusmeritev vseh obiskovalcev na zgolj jeseniško vstopno točko z Blejske Dobrave. Jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger meni, da bi bilo to najbolj smiselno, saj so lani uredili obvoznico na Blejski Dobravi, uredili bi le še manjši del ceste do parkirišča in nato pot do vstopne točke in uredili sanitarije.

Ureditev vstopne točke zgolj na eni strani in vpeljava enosmerne krožne poti bi bila zelo pomembna tudi z vidika varnosti obiskovalcev, saj je v preteklosti že prihajalo do poškodb. Pot po soteski je na nekaterih delih namreč zelo ozka, obiskovalci pa v sotesko vstopajo tako iz Podhoma kot z Blejske Dobrave in se po isti poti tudi vračajo na izhodišče ter se na srečujejo na ozkih poteh. Če bi uvedli vstop le z ene smeri, bi se vračali po poteh izven soteske.

»Občine smo skupaj že pripravile nekatere ukrepe za večjo varnost in boljšo prometno urejenost, da bi obiskovalci parkirali le na površinah, namenjenih parkiranju, in da bi to poletje, ko bo tekla rekonstrukcija ceste skozi Spodnje Gorje, avtobusi dostopali le z jeseniške strani,« je po sestanku, ki so ga imeli v začetku tega meseca, povedal Torkar, ki upa, da bodo njihove ideje upoštevali tudi v Turističnem društvu Gorje, saj je uresničitev zamisli predvsem v njihovih rokah. Vendar je predsednik Turističnega društva Gorje Janko Peterman za STA pojasnil, da lahko obiskovalcem zgolj predlagajo enosmerni ogled, ne morejo pa jim tega določiti, saj je dostop urejen z obeh smeri, povratne poti izven soteske pa so relativno dolge. Zaenkrat tudi še niso dokončno urejene in označene.

Če bi bila vstopna točka urejena le na eni strani, pa bi bil na tej strani še večji pritisk, kot je že sedaj. »To se nikakor ne bi izšlo, saj bi bile potem prometne težave še večje,« je pomisleke predstavil Peterman, a zagotovil, da bodo glede oblikovanja rešitev sodelovali z občinami.