K sodelovanju vabijo ustanove za otroke s posebnimi potrebami, invalide, slepo in slabovidno mladino ter gluhe in naglušne. Med drugimi bodo v projektu tudi letos sodelovali na OŠ 27. julija iz Kamnika. »Otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju so prepogosto dojemani kot usmiljenja vredni člani družbe in so prisiljeni živeti v nekakšni izolaciji,« meni Brane Vrankar iz Športnega društva Sappa.

Pravi, da pogosto obiskujejo ločene šole, njihove zmožnosti so omejene zaradi pomanjkanja dostopnosti in socialne nestrpnosti, njihovo prizadevanje za neodvisnost je ovirano, s poudarkom na njihovih omejitvah namesto njihovih potencialih, trpijo zaradi nizkega socialnega statusa, vse preveč pogosto nimajo javnega glasu. Zato so v društvu v tesnem sodelovanju s strokovnjaki ustvarili program, ki ustrezneje opredeljuje večino teh otrok: kot tiste, ki se soočajo z izzivi, jim kljubujejo ter aktivno živijo z duševnimi in telesnimi motnjami.

Jadranje z vrstniki je nepozabno doživetje, s strokovnim in timskim pedagoškim delom pa se v tem času doseže takšna socialna dinamika skupine, za kakršno bi v običajnih pogojih življenja in dela v šoli potrebovali več mesecev.