Današnja skupna seja senata, upravnega odbora in študentskega sveta je bila predvidena množična kulisa za sprejem sklepov, na podlagi katerih bi Igor Tičar po 31. decembru lahko še zakonito zasedal položaj rektorja Univerze v Mariboru. Načrt se rektoratu ni uresničil. Ustavno sodišče namreč še ni sprejelo odločitve o rektorjevi pobudi za oceno ustavnosti členov zakonov, ki ga že dve leti pošiljajo v starostni pokoj. Zato vsa interventna zakonodaja še zmeraj velja. Njena določila pa so povsem nesporna in jasna: Tičar si zaposlitve ne more več podaljšati.

Nedvoumno mnenje vladne službe za zakonodajo

V zadnjih tednih so si v vodstvu univerze še obetali, da bi ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport vendarle spremenilo svojo interpretacijo zakonodaje. Na ministrstvu so vztrajali na svojem – že znanem – stališču. Dodaten žebelj v Tičarjevo rektorsko kariero pa je v ponedeljek zabila vladna služba za zakonodajo. Predsednik upravnega odbora Gorazd Meško jo je vprašal, ali bi bilo dopustno z rektorjem skleniti novo pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto rektorja, potem ko mu je bilo že dvakrat podaljšano delovno razmerje.

Janez Pogorelec, namestnik direktorice vladne službe, mu je poslal nedvoumen odgovor: »V skladu z veljavno zakonodajo ni dopustno skleniti novega dogovora o podaljšanju delovnega razmerja.« Z vidika ustavnega načela enakosti pred zakonom je nujno, da se rektorja obravnava enako kot druge javne uslužbence, ki so v času veljavnosti interventnih ukrepov izpolnili pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Univerza pa mora upoštevati tudi cilj, ki ga je uresničeval zakonodajalec, in sicer da s kadrovskim prestrukturiranjem vzpostavi uravnoteženo starostno strukturo. Vsakršna drugačna razlaga zakonskih podlag bi pomenila zlorabo zakonskih izjem, še opozarja vladna služba za zakonodajo.

Univerzo bo vodil akter iz afere Logožar

Kljub nedvoumnosti prejetih odgovorov je Tičar danes še vedno govoril o »pravni praznini«. »Ni ga junaka, ki bi si upal napisati, kako moramo postopati,« je razlagal zbrani univerzitetni srenji, »mnenja – ustna in pisna – so različna.« Nazadnje pa mu ni preostalo drugega, kot da je dal na glasovanje ugotovitveni sklep, da mu konec leta preneha delovno razmerje.

Z današnjim dnem je svoja zakonska pooblastila prenesel na prorektorsko ekipo, v kateri bo najpomembnejši položaj uradnega zastopnika in podpisnika zasedel prorektor Žan Jan Oplotnik, širši javnosti znan iz afere Logožar. S to potezo je po besedah Tičarja zagotovljeno nemoteno delovanje univerze, bodisi do njegovega ponovnega ustoličenja bodisi do izvolitve novega rektorja.

Senat in upravni odbor sta namreč danes sprejela še sklep, da bosta omogočila Tičarjevo ponovno zaposlitev in zasedbo mandata, če bi ustavno sodišče ugotovilo neustavnost interventne zakonodaje. »To je varovalka za univerzo, da mi ne bo morala plačati odškodnine, ker mi je bilo nezakonito prekinjeno delovno razmerje,« je razložil Tičar, ki je v svojem poslovilnem nagovoru okrcal poročanje medijev in še napovedal, da bo stališče ustavnega sodišča vsekakor upošteval, kakršno koli že bo.