»Kljub nesporni avtonomiji univerze, ki ji jo zagotavljata ustava in zakon, univerze ničesar ne odvezuje spoštovanja veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji,« so včeraj sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. S temi besedami so se uvodoma odzvali na sporne spremembe statuta, ki sta jih minuli teden potrdila senat in upravni odbor Univerze v Mariboru.

Nov statut tako rekoč kastrira upravni odbor, ki je glede na veljavno zakonodajo tisti organ upravljanja, ki je formalnopravno pristojen za sklenitev pogodbe o zaposlitvi rektorja. Po novem pa te pogodbe ne bo več podpisoval predsednik upravnega odbora, temveč eden izmed senatorjev.

»Za sklenitev pogodbe o zaposlitvi rektorja je pristojen upravni odbor univerze (in ne senat). Vsaka drugačna rešitev je nesistemska,« so včeraj znova sporočili z ministrstva. Ali to pomeni, da bo nova pogodba o zaposlitvi rektorja Igorja Tičarja sklenjena neveljavno, če na njej ne bo podpisa predsednika upravnega odbora Gorazda Meška, ki je v četrtek glasoval za spremembo statuta? »Za presojo zakonitosti pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z rektorjem, je pristojno sodišče,« so nam odgovorili z ministrstva, kjer še poudarjajo, da niso bili predhodno seznanjeni z aktualnimi spremembami statuta Univerze v Mariboru.

Resen premislek o primernosti Tičarja za rektorja

Na spornost novega statuta je univerzo že sredi maja opozoril Stojan Sorčan, generalni direktor direktorata za visoko šolstvo. »Sklenitev delovnega razmerja z rektorjem je lahko zgolj in edinole v pristojnosti upravnega odbora kot najvišjega organa upravljanja univerze, ki odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje univerze,« je zapisal.

Vodstvo mariborske univerze je prepričano, da je Sorčanovo mnenje zanjo brezpredmetno in nerelevantno. Po njihovem prepričanju lahko pogodbo z rektorjem podpiše kdor koli, tudi čistilka. »Ljubiteljski dopisi z ministrstva niso navodila, ki jim moramo slediti,« je upravnemu odboru razložil Tičar.

Kako rektorjeva navajanja komentirajo na ministrstvu? »Vsakršne žaljive in povsem nesprejemljive izjave zakonitega predstavnika tako pomembne institucije, kot je univerza, ne škodijo le rektorju samemu, pač pa predvsem univerzi kot celoti, kar – upoštevajoč tudi preostala nedavna ravnanja in izjave rektorja – zagotovo terja resen premislek vseh njenih ključnih predstavnikov o primernosti funkcij, ki jih zasedajo,« so sporočili z ministrstva.