Že več kot dva tedna na Dnevniku čakamo, da nam vodstvo Univerze v Mariboru in ekonomsko-poslovne fakultete (EPF) odgovori na novinarska vprašanja v zvezi s še enim domnevnim klientelističnim univerzitetnim podjemom, v ozadju katerega tičijo nekateri najvplivnejši profesorji na EPF. Namesto pojasnil so iz rektorata in dekanata poslali zahtevi za popravek v upanju, da si bodo s tem očistili madež. Vendar se je izkazalo, da so s svojimi navedbami samo še dodatno poglobili spornost najemanja zunanjega svetovalca.

Pojdimo po vrsti. V Dnevniku smo 17. julija objavili članek z naslovom EPF prek zasebnega obvoda najema svetovalne storitve profesorjev. Razkrili smo, da se je poslovodni odbor EPF na izredni seji 31. maja seznanil s prejetimi ponudbami za izvedbo sodelovanja na področju poslovnega, podjetniškega in finančnega svetovanja. Kot najugodnejšo ponudbo je potrdil ponudbo MPC Maribor.

Ta zasebni zavod, ki se je kmalu zatem preimenoval v MPC Consulting, ima ta čas dva ustanovitelja, zasebna zavoda IECG in IRIS. Prvi je v lasti dveh zelo vplivnih profesorjev z EPF, Boruta Bratine in Dušana Jovanoviča. Bratina je bil med drugim svetovalec rektorja Igorja Tičarja za evropske projekte, Jovanovič pa zaseda tako položaj prodekana za poslovne zadeve in strateške projekte kot tudi položaj vršilca dolžnosti tajnika in je s tem po funkciji tudi član poslovodnega odbora fakultete. Lastnika zavoda IRIS pa sta profesor EPF in prorektor Žan Jan Oplotnik in njegova soproga.

Kdaj se je umaknil naročnik posla?

Na dan objave članka smo prejeli sporočilo iz rektorata, v katerem pa ni bilo obetanih odgovorov na naša vprašanja, ki smo jih postavili 12. in 13. julija. Namesto tega so nam odpisali zgolj sledeče: »Med IGP (EPF) in podizvajalcem MPC ni bila sklenjena pogodba o izvedbi naročila. Zunanji naročnik je namreč odstopil od naročila v okviru predvidene izvedbe projekta.«

Zaradi nejasnega odgovora, iz katerega med drugim ni razvidno, kdaj se je zgodil odstop od naročila (preden je Dnevnik začel preiskovati posel ali zatem), smo postavili dodatna vprašanja. Tudi nanje nismo prejeli odgovorov, kljub našim večkratnim pozivom. So pa spisali dve zahtevi za popravek in prvotno verzijo tudi razposlali zaposlenim na fakulteti. Zanikali so navedbe v članku in med drugim navajali, da svetovanja ni najemalo vodstvo EPF, temveč inštitut IGP. »Gre za izvajanje tržne dejavnosti inštituta, ki jo izvajajo za zunanje naročnike,« je zapisala dekanka Lidija Hauptman.

Podatek, da gre za tržni posel inštituta fakultete, v zapisniku seje poslovodnega odbora ni bil nikjer omenjen. Dotični inštitut Hauptmanova dosledno navaja izključno s kratico. Za njo se skriva Inštitut za gospodarsko pravo. In kdo je predstojnik in kdo višji znanstveni sodelavec tega inštituta? Nihče drug kot Borut Bratina in Dušan Jovanovič, (posredna) solastnika MPC Consultinga. Z razkritjem te podrobnosti dobi načrtovani posel dodatne razsežnosti. Iz zdaj znanih dejstev je namreč mogoče izluščiti to, da je omenjeni inštitut pridobil tržni posel, Bratina in Jovanovič pa sta ga nameravala izpeljati tako, da bi del prejetega denarja s pomočjo najetih »zunanjih« svetovalnih storitev »prenakazala« v zasebni zavod, katerega solastnika sta skupaj z zasebnim zavodom zakoncev Oplotnik.

Bratino in Jovanoviča smo prosili, naj pojasnita svoje razloge in motive načrtovanega poslovnega odnosa med inštitutom fakultete in MPC Consultingom. Njunih odgovorov (še) nismo prejeli.

Inštitut je zgolj organizacijska enota fakultete

Velja še spomniti, da je bil Jovanovič prisoten na omenjeni majski seji poslovodnega odbora EPF, na kateri se je izbral »njegov« svetovalni center. V zapisniku seje nikjer ni zapisano, da bi prisotnim omenil, da je solastnik MPC Maribor in da se je zaradi morebitnega nasprotja interesov vzdržal glasovanja. Direktorica MPC Consultinga je Milana Lah, nekdanja članica uprave ugasle Probanke. Kot je znano, zoper Lahovo poteka že več predkazenskih postopkov. Iz lastništva MPC Consultinga je 19. maja izstopil Riko Novak, to je tisti nekdanji diplomant EPF, ki je imel registrirano spletno stran www.moja-diploma.si, na kateri so ponujali pisanje seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog s področja družboslovnih ved.

Zakaj je izbor zunanjega svetovalca potrjeval poslovodni odbor EPF, če gre za posel inštituta IGP? Fakultetni inštituti v skladu s statutom Univerze v Mariboru niso samostojne pravne osebe, temveč zgolj organizacijske enote. Imajo pravico nastopanja v pravnem prometu, vendar izključno v imenu in za račun članice univerze.