Ker ima Univerza v Mariboru rektorja, ki je že od lani zakonsko zrel za pokoj, se morajo njeni vodstveni organi vseskozi ubadati s tem, kako Igorja Tičarja obdržati na položaju. Novo poglavje podaljševanja rektorjevega delovnega razmerja je danes potekalo na senatu univerze.

Tudi tokrat so senatorji dobili na mizo predlog sklepa, ki zakonsko ni izvedljiv. In sicer so si v rektoratu zamislili, da bi soglašali z nadaljevanjem rektorjevega delovnega razmerja do izteka mandatne dobe, to je do maja 2019 – kar pa pravno ni uresničljivo.

To so priznali tudi v rektoratu. »Dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja se sklene do 31. decembra 2017, kot to določa veljavna zakonodaja,« je razložil glavni tajnik univerze Mladen Kraljić. »To pa pomeni, da bo ob morebitni spremenjeni zakonski ureditvi treba dogovor znova podaljšati.«

Izjemno podaljšanje brez utemeljitve

»Jemljemo si pravico, ki temu organu ne pripada,« je prvotno predlagani sklep kritizirala senatorka Marina Tavčar Krajnc s filozofske fakultete. Na njeno pobudo so zatem besedilo sklepa večkrat spremenili, nazadnje pa iz njega izbrisali sporno navedbo. Namesto nje so zapisali, da se bo rektorjevo delovno razmerje nadaljevalo v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. Senatorji so sklep sprejeli brez glasu proti.

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017, ki ureja prenehanje pogodbe o zaposlitvi, ko javni uslužbenec pridobi pravico do starostne pokojnine, določa, da je izredno podaljšanje delovnega razmerja dopustno le takrat, kadar obstajajo utemeljeni objektivni razlogi, zaradi katerih ni mogoče drugače organizirati delovnega procesa. In je zato nadaljnja zaposlitev javnega uslužbenca nujna. V rektoratu se niti niso trudili utemeljiti, zakaj univerza ne more delovati brez Tičarja.

Ali je takšno podaljšanje sploh v skladu z zakonodajo? Vprašali smo pristojni ministrstvi. Na ministrstvu za javno upravo pravijo, da se ne morejo opredeljevati glede zakonitosti postopka. »Ministrstvo s predlaganimi sklepi senata ni seznanjeno, saj so ti v pristojnosti univerze,« pa so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. »Univerze so dolžne spoštovati veljavno zakonodajo. V skladu s 23. členom zakona o visokem šolstvu rektor univerzo ne samo vodi, predstavlja in zastopa, pač pa obenem skrbi in odgovarja za zakonitost dela univerze in za izvrševanje njenih obveznosti.«

Upravni odbor odrezali od odločanja

Senatorji so danes še sprejeli sklep, s katerim so upravnemu odboru odrekli kakršno koli vlogo v postopku podaljšanja rektorjevega delovnega razmerja. Zgolj pooblastili so predsednika upravnega odbora Gorazda Meška, da s Tičarjem podpiše pogodbo, upravni odbor pa se bo zgolj seznanil s potekom postopka.

Tudi ta poteza utegne porajati dvom o zakonitosti rektorjeve nadaljnje zaposlitve. Kot smo poročali, sta senat in upravni odbor prejšnji mesec sprejela spremembe statuta, ki so po prepričanju MIZŠ nesistemske. Nov statut namreč kastrira upravni odbor, ki je glede na veljavno zakonodajo formalnopravno pristojen organ za sklenitev pogodbe o zaposlitvi rektorja. Današnji sklep pa ni v skladu niti s starim niti z novim statutom, saj slednji določa, da bi moral pogodbo z rektorjem podpisati eden izmed senatorjev, ne pa Meško.