Občina Medvode je objavila javno naročilo za dobavo in vzdrževanje parkomatov. Kupili bodo pet parkomatov, ki jih bodo namestili pri banki NLB, za kulturnim domom, ob podjetju Donit Tesnit, ob Barletovi cesti in na območju Zavrha pod Šmarno goro. Rok za oddajo ponudbe je deveti januar. Naložba bo po oceni občine znašala 45.000 evrov.

To je novost v medvoški občini, saj do zdaj parkomatov niso imeli. Odredba o določitvi javnih parkirnih površin predvideva modre (brezplačne) in bele (plačljive) cone. »Mirujočega prometa v naši občini doslej nismo urejali, a se je glede na izkušnje zadnjih let in želje občanov pri sprejemanju celostne prometne strategije občine Medvode izkazalo, da je to ena od žgočih težav, saj vse več parkirnih prostorov ob javnih objektih za daljši čas zasedajo dnevni migranti in s tem onemogočajo parkiranje obiskovalcem,« je pojasnila občinska inšpektorica Martina Schlaus.

Na modrih conah bo mogoče brezplačno parkirati do dve uri in so že urejene, parkomatov na tem območju ne bo, ampak morajo vozniki na vidno mesto označiti začetek parkiranja. »Z uvedbo modrih con želi občina zagotoviti večjo dostopnost javnih servisov in hkrati destimulirati dolgotrajno parkiranje na najbolj kakovostnih parkirnih površinah, ki jih zasedajo dnevni migranti,« je dodala inšpektorica.

Na belih conah bo po postavitvi parkomatov za parkiranje treba plačevati od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro, cena bo 40 centov na uro. V turističnem informacijskem centru na železniški postaji bo mogoče kupiti mesečno (18 evrov) in letno (216 evrov) parkirno kartico. »Opozarjamo, da ne mesečna ne letna parkirna kartica imetnikom ne zagotavljata prostega parkirnega prostora. Izjemi sta parkirišči v Zavrhu, kjer bo parkiranje plačljivo vsak dan med 7. in 17. uro, ter pri pokopališču v Preski, kjer sta prvi dve uri brezplačni, vsaka nadaljnja ura pa je plačljiva,« je še pojasnila Martina Schlaus.

V občini sicer načrtujejo gradnjo novih parkirišč na turistično najbolj obiskanih točkah, kot so Zbiljsko jezero, grad Smlednik, Zavrh pod Šmarno Goro, pri športni dvorani in Topol pri Medvodah. V središču občine takih načrtov nimajo.