Najodmevnejša točka sredine seje medvoškega občinskega sveta je potekala za zaprtimi vrati – nanašala se je na tožbo, ki sta jo zoper občino Medvode sprožili občini Kranj in Šenčur. Vse tri občine so bile vključene v projekt Gorki za zgraditev komunalne infrastrukture na tem delu Gorenjske in gradnjo čistilne naprave Smlednik, nato pa so Medvode prvega marca 2011 enostransko odstopile od projekta. Kot so takrat pojasnili na medvoški občini, zaradi spremembe interpretacije meril in kriterijev.

Konec meseca začetek mediacije

To je pomenilo, da so za financiranje iz projekta upravičene aglomeracije z manj kot 2000 ljudmi, kar za medvoško občino ni bilo sprejemljivo. Zato so se pridružili ljubljanski občini pri pridobivanju sredstev iz velikega evropskega projekta odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki so ga pridobili avgusta letos. Če bo vreme služilo, bodo gradnjo začeli konec leta, v nasprotnem primeru na začetku prihodnjega.

Sodišče je pritrdilo, da sta občini Kranj in Šenčur upravičeni do odškodnine. O višini se bodo skušali dogovoriti s pomočjo sodne poravnave, kakor so v sredo odločili občinski svetniki. »Višje sodišče v Ljubljani, ki rešuje pritožbeni postopek občine Medvode zoper vmesno sodbo okrožnega sodišča v Kranju, je v začetku julija vpletene občine pozvalo k postopku mediacije, za katerega so vse občine podale soglasje. Seja občinskega sveta občine Medvode je bila pri tej točki zaradi interesa postopka zaprta za javnost, prav tako vam do konca postopka mediacije ne moremo razkriti celotne vsebine sklepa,« so zapisali na občini.

Občinski svetniki so sprejeli sklep, ki bo podlaga za postopek v okviru mediacije, ta je razpisana za konec oktobra. Nekaj več informacij je mogoče razbrati iz gradiva rebalansa proračuna, ki so ga potrdili v sredo. Tam piše, da dogovarjanja med občinami potekajo zelo konstruktivno in da sta neuradno občini Šenčur in Kranj pripravljeni tožbeni zahtevek v višini 463.669 evrov z zakonitimi obrestmi (okoli 266.300 evrov) znižati na 375.000 evrov. Sredstva za sodno poravnavo bodo zagotovili iz rebalansa, kar bodo v Medvodah zmogli predvsem zaradi prenosa sredstev iz minulega leta. »Če bo poravnava dejansko sklenjena v takem obsegu in vsebini, menimo, da se bo največja tožba zoper občino Medvode končala ugodneje, kot smo lahko upali,« so zapisali.

Zdravstveni dom ima novo vodjo

Na sredini seji so potrdili tudi novo vršilko dolžnosti direktorice zdravstvenega doma. To je postala pediatrinja Marjeta Tomšič Matić, ki je zadnji dve leti delala v medvoškem zdravstvenem domu, prej pa v Ljubljani in Trbovljah, kjer je še vedno dejavna. Svetnica SMC Alenka Žavbi Kunaver se je spraševala, v čem je problem, da kljub štirim razpisom direktorja »zaradi določenih interesov svet zavoda ne izbere«. Razpisi so bili neuspešni v zadnjem letu, nazadnje konec avgusta, ko sta dve kandidatki dobili po tri glasove sveta zavoda, med kandidati pa Tomšič-Matićeve takrat ni bilo. Njena funkcija nastopi 13. oktobra, trajala pa bo do imenovanja direktorja zavoda, a ne več kot pol leta. »Zdravstveni dom ima odlično razporejene prostore, ki pa so premalo izkoriščeni. Dalo bi se vpeljati dodatne dejavnosti. Glede na število prebivalcev bi potrebovali več zdravnikov,« je dejala nova vršilka dolžnosti direktorice medvoškega zdravstvenega doma.

Občinski svetniki so glasovali tudi o elektorjih za volitve v državni svet. Izbrali so Leona Merjasca, Luka Kajtna, Ladislava Vidmarja in Iztoka Krasnika, medtem ko so se odločili, da je njihov kandidat za člana državnega sveta župan Nejc Smole.