Projekt Gorki je na Gorenjsko prinesel veliko evropskega denarja za različne okoljske naložbe (vodovod, kanalizacija, čistilna naprava). Leta 2011 so se v Medvodah odločili, da enostransko odstopijo od gradnje skupne čistilne naprave Smlednik, kar je drugima dvema občinama povzročilo veliko težav in tudi škode. V Šenčurju so namreč načrtovani gradnji prilagodili tudi prostorski načrt, v Medvodah pa so kot podlago za svojo odločitev navedli spremenjene okoliščine in pogoje ter s tem težave pri pridobivanju evropskega denarja.

Kranj in Šenčur sta tako zaradi škode in negativnih posledic tožila občino Medvode. Po vmesni sodbi v prid obeh tožnic je sodišče pozvalo vpletene k mediaciji, ki je bila na koncu uspešna. V skladu s poravnavo bo občina Medvode Kranju in Šenčurju plačala malo manj kot 350.000 evrov, kar je na oktobrski seji že potrdil tudi občinski svet. Kranj bo dobil 244.000 evrov, preostalo pa Šenčur. Glede na to, da je spor o projektu nastal še v mandatu prejšnjih županov, sedanja vodstva vseh treh občin poudarjajo dobro sodelovanje in zadovoljstvo ob rešenem sporu. Kranjski župan Boštjan Trilar je dodal, da je zunajsodno reševanje sporov lahko prava pot, kar ta primer dokazuje. šu