Občina Medvode, ki je sredi marca 2011 enostransko odstopila od projekta Gorki in s tem od gradnje skupne Čistilne naprave Smlednik, bo sosednjima občinama plačala odškodnino v skupnem znesku 349.440 evrov, in sicer kranjski 244.690 evrov, šenčurski pa 104.750 evrov. Sredstva bo zagotovila z rebalansom proračuna, vsaka občina pa bo nosila svoje stroške postopka, so občine zapisale v današnjem skupnem sporočilu za javnost.

Kot so pojasnile, so v času načrtovanja projekta Gorki in odstopa Občine Medvode od njega vse tri občine vodili prejšnji župani. V novem mandatu so se večkrat sestale delovne skupine iz vseh treh občin, o možni poravnavi so se intenzivno pogovarjali tudi kranjski župan Boštjan Trilar, šenčurski župan Ciril Kozjek in medvoški župan Nejc Smole. Vsi si želijo skupnih projektov v prihodnje, so izpostavili.

Prvotni tožbeni zahtevek je znašal 463.000 evrov. Okrožno sodišče v Kranju je v sporu marca izdalo vmesno sodbo, v kateri je odločilo, da je odškodninski zahtevek utemeljen, o njegovi višini pa bi odločalo v naslednjem koraku. Občina Medvode se je nanjo pritožila. Sodišče je nato vpletene strani julija pozvalo k postopku mediacije, ki se je končal uspešno.