Dewesoft, specialist za merilno tehniko in zlata gazela 2012, je vzorčni primer visokotehnološkega globalno usmerjenega podjetja, ki tudi z močno lokalno vpetostjo spodbuja gospodarsko dinamiko. Družba, ki v Sloveniji zaposluje 70 sodelavcev, svoja podjetja pa ima v več kot 50 državah na vseh celinah, leto zaokroža z 18,51 milijona evrov, desetodstotno rast načrtuje tudi prihodnje leto.

To leto je bilo za podjetje v marsičem prelomno. Ob postavitvi nove interne organizacije so se posvetili kakovosti in ureditvi poslovanja, kar jim omogoča dolgoročno rast podjetja. Tržiti so začeli novo blagovno znamko Monodag, ki ponuja izdelke nižjega cenovnega razreda. »To nam bo omogočilo večjo prepoznavnost in širino uporabe naših izdelkov. Uspešno smo končali preizkušanje raketnih motorjev v Franciji, na Švedskem in v ZDA smo na trg poslali prve hibridne sisteme za povezavo merilnih in nadzornih sistemov, v Rusijo smo dobavili prvi nadzorni sistem za jedrske elektrarne. Ustanovili smo podjetji v Angliji in na Švedskem, prihodnje leto nas čakata vsaj Italija in Danska,« našteva soustanovitelj in predsednik upravnega odbora Dewesofta dr. Jure Knez, ki je še vedno ključna razvojna sila v podjetju.

Družba se osredotoča na pametne tovarne, ki bodo pomenile naslednjo industrijsko revolucijo. »Slovenija na tem področju ne sme zaostajati, saj bo drugače postala še bolj nekonkurenčna pri izdelavi delovno intenzivnih proizvodov. Zelo pomembno je področje električnih, hibridnih in avtonomnih vozil. Posvečamo se panogam, ki so v središču pozornosti v Evropi in svetu, vlaganja v ta področja so naravnost neverjetna,« pojasnjuje Knez. Začenjajo nov razvojni cikel izdelkov, ki pomenijo naslednji korak v približevanju do zdaj ločenih svetov – sveta merilne tehnike in sveta krmilnikov.

Podjetje z lastno prodajno mrežo pokriva države, ki ustvarijo dve tretjini svetovnega BDP, se pa s prodajo še bolj osredotočajo na najpomembnejše trge, to so Nemčija, ZDA in Kitajska, kjer so možnosti za rast po Knezovih besedah največje. Bi pa radi v še večjem obsegu delali s slovenskimi podjetji, saj so v družbi velikanov s področja avtomobilske industrije, letalske in vesoljske industrije za zdaj samo Akrapovič, Pipistrel in Cimos. »Na naši steni slavnih je preveč tujcev. Radi bi bolj podprli slovensko gospodarstvo,« poudarja Andrej Orožen, izvršni direktor Dewesofta, kar podjetje sicer že odlično dela s Katapultom. Podjetniški pospeševalnik združuje deset zagonskih podjetij, zanimanje zanj je veliko.

Dewesoft je tudi velik zagovornik gradnje predora v Savinjsko dolino. Predor bi Hrastničanom in Trboveljčanom močno skrajšal pod do avtoceste. »Predor bi našim zaposlenim omogočal lažje dnevne migracije, saj prihajajo iz različnih krajev po Sloveniji. Skrajni čas je, da se začnemo o tem resno pogovarjati, saj bi predor pomenil preskok v kakovosti življenja v naših dolinah in nam omogoča nadaljnjo gospodarsko rast,« pritrjuje nekajletnim prizadevanjem Knez.

Zaradi geografske lege podjetja imajo v Dewesoftu nemalo težav s pridobivanjem kadrov, nekateri so zaradi vsakodnevne vožnje na delo obupali in družbo zapustili. So pa letos kljub temu kadrovsko zelo okrepili podjetje. Povečali so predvsem razvojno ekipo. »Veselimo se rezultatov in novih področij, ki jih lahko osvojimo z novimi izdelki. Nove sodelavce smo privabili po vseh mogočih poteh, saj je pri takem pomanjkanju delavcev treba biti zelo iznajdljiv. Resno razmišljamo tudi o gradnji učnih centrov, opremljenih z vrhunsko opremo, v katerih bi vzgajali ozko specializirane kadre na različnih področjih. To bi omogočilo rast dodane vrednosti izdelkov in storitev v regiji in državi. S Katapultom smo dokazali, da je mogoče ustvariti inovacijsko okolje, rast tega okolja pa je odvisna predvsem od kakovosti in količine ključnih kadrov,« poudarja Knez.

Zelo jasna je tudi slika Dewesofta leta 2020. »Ne bo se opazneje spremenil. V Sloveniji bo zaposlenih 92 ljudi, po svetu 135, promet bo za polovico večji kot danes. Trenutna gospodarska rast ne bo trajala večno, zaradi zadolženosti držav in razvrednotenja valut lahko pričakujemo posege, ki na gospodarstvo ne bodo vplivali dobro, zato moramo biti pri načrtovanju poslovanja v prihodnjih letih posebno previdni. Že danes moramo dobro premisliti in zasnovati načrt, da bodo podjetja v prihodnjih letih delovala stabilno,« poudarja dr. Knez.