Dva tedna pred napovedanim koncem obnove, ki poteka od druge polovice septembra, so krški most v četrtek popoldne odprli za promet. Za predčasno odprtje mostu sta se občina in Direkcija za infrastrukturo odločili, ker zaradi zimskih razmer dokončno asfaltiranje vozišča na mostu in nadvozu ni mogoče. Dela naj bi po besedah krškega župana Mirana Stanka končali v prvi polovici prihodnjega leta. Dobro polovico denarja za 497.000 evrov vredno obnovo zagotavlja direkcija, skoraj 230.000 evrov pa krška občina.

Obnova, ki jo je izvajalo podjetje Kostak, njen cilj pa je bil predvsem varnejši in bolj pretočen promet, je obsegala ureditev krožišč, zamenjavo hidroizolacije, svetilk javne razsvetljave, v zadnjih dveh tednih pa je izvajalec končal še vgradnjo dilatacij oziroma kovinskih elementov, ki omogočajo raztezanje mostne konstrukcije.

Skoraj pol stoletja edini most

Obnova je potekala v treh fazah in je od Krčanov zahtevala kar precej potrpežljivosti in vožnjo po večkilometrskih obvozih. V prvi in drugi fazi so do konca oktobra uredili krožišče na cesti Drnovo–Sevnica, torej na desnem bregu Save. Že med izvedbo druge faze so za promet zaprli most, v tretji fazi pa še nadvoz nad železnico. Tako je bilo treba za prehod z ene na drugo stran Save po večkilometrskem obvozu mimo krške hidroelektrarne. Obnova je bila nujna, dodajajo na občini, saj je bila voziščna konstrukcija v že zelo slabem stanju. »Tretji most, ki je v gradnji, bo skupaj z dovoznimi in povezovalnimi cestami končan leta 2019. Do takrat z obnovo starega mostu nikakor ne bi mogli počakati,« še pravijo na občini.

Glavni krški most, ki je bil konec novembra star natanko 50 let, je bil do leta 2012 edini, ki je povezoval »štajerski« del mesta na levem bregu Save s starim mestnim jedrom na desnem bregu, promet preko mostu ter po cesti Drnovo–Sevnica pa so usmerjali semaforji. Ob prometnih konicah so bili vsak dan precejšnji zastoji. Ob zgraditvi obvoznice je tako Krško pred petimi leti pri hidroelektrarni dobilo nov most, ki je precej razbremenil promet čez Savo. Pretočnost prometa so dodatno povečali leta 2013, ko so semaforje na obeh straneh glavnega mostu nadomestili z montažnimi krožišči, ki so jih zdaj zamenjali s trajno rešitvijo.