Dobrih 28 milijonov evrov bosta stali širitev kanalizacijskega omrežja v Medvodah in Vodicah ter gradnja povezovalnega kanala C0 v Ljubljani, posel pa so sklenili s podjetjem Javna razsvetljava. Še zajetnejša je pogodba za gradnjo tretje faze širitve centralne čistilne naprave v Zalogu, ki znaša skoraj 40 milijonov evrov in so jo sklenili s podjetjem Riko. Skupna vrednost kohezijskega projekta, v okviru katerega bo dograjena tudi kanalizacija v štirih ljubljanskih naseljih, znaša 111 milijonov evrov. Veliki kohezijski projekt bo financiran iz sredstev kohezijskega sklada EU, državnih in občinskih sredstev. V okviru celotnega velikega kohezijskega projekta bo na odvajanje in čiščenje odpadnih voda na novo priključenih približno 22.000 prebivalcev. Na območju Ljubljane se bo stopnja priključenosti na kanalizacijo do leta 2020 povišala kar na 98 odstotkov.