Včasih se morda kdo vpraša, s čim smo si zaslužili tako vreme. Predvsem se moramo najprej zavedati, da je vreme naravni pojav in da ni odvisno od nekoga ter seveda nihče ne nagrajuje ali kaznuje ljudi z vremenskimi ujmami. Torej si jih nismo »zaslužili«. Morda smo si jih zaslužili na drugačen način. Ker soustvarjamo podnebne spremembe. Tu pa se že lahko zamislimo. Ljudje smo res po svoje nerazumna bitja. Ko ugotovimo, da nam kakšna stvar škodi, bi morali po zdravi kmečki pameti prenehati to početi. Ampak ali lahko vidite okoli sebe dosti takih primerov? Bolj ne kot ja.

Navada postane železna srajca, to so vedeli že naši predniki in nam ta izrek zapustili v svoji oziroma naši kulturni dediščini. Najbrž bi se precej namučili, če bi si hoteli sleči železno srajco. Pa saj to veste. Težko se odvadimo neke navade ali razvade. Sploh če je del splošnega načina življenja, pa ne samo našega, ampak prevladujočega dela sveta. In dobro veste (vemo), kakšen je ta življenjski slog. Predvsem porabljamo čedalje več energije, ki se je v Zemljini geološki zgodovini uskladiščila v zemeljski skorji. Pa ne mislim samo avtomobilov in industrije. Da, proizvajamo čedalje več, produktivnost skušamo samo povečevati, izmišljamo si vedno nove izdelke. Nekateri nam res izboljšajo življenje, drugi pa – tudi če jih ne bi bilo.

To se zdaj že pozna tudi v ozračju. Ne samo po onesnaženem zraku in vodi, ampak se je začela spreminjati tudi energijska bilanca sistema zemlja-zrak-oceani. Slednji se, sicer počasi, segrevajo, segreva se ozračje, spreminjajo se vzorci zračnih tokov v višinah. In to enako za vse, ki živimo na tem planetu. Brez razlike za vse, ki razmetavamo z energijo, in za druge, ki si morda niti kosila ne morejo skuhati, ker nimajo kurjave. Mi, ki smo med prvimi, nosimo torej odgovornost tudi za vse tiste, ki so na drugi strani. Njim sicer pogosto vremenske ujme nimajo česa vzeti razen življenja, zato pa ostajajo brez vode, brez življenjskega prostora, brez dela in hrane.

Vem, težko je izstopiti z našega vlaka. Morda vas bo prepričal naslednji vihar, ki bo odkril vašo streho, ali poplava, ki bo zalila vašo hišo. Če pa imate srečo, da vam vreme nekako ne more do živega, potem vam ni pomoči.