Okoli 300 trafikantov, Delo prodaja jih ima 100 trafik, 3dva pa približno 200, je zaposlenih preko franšiznih pogodb in nimajo bolniške odsotnosti in dopusta. »Zahteve so redne zaposlitve pri obeh oligopolistih,« je na shodu poudarila sekretarka Sindikata prekarcev Sara Kosirnik in dodala, da sicer s shodom tudi širše opozarjajo na problematiko prekarnosti.

Na problematiko prekarcev je danes opozorilo nekaj več kot 50 protestnikov z nekaj transparenti, med drugim so nanje zapisali Za pošteno delo pošteno plačilo, Prekarke in prekarci vseh poklicev združimo se! Delavske pravice so šle v 3dva krasne! Shoda so se udeležili tudi nekateri vidni predstavniki različnih sindikatov.

»Prekarno delo je sramota«

»Prekarno delo je sramota. Ni sramota za tiste, ki ga opravljajo, je pa sramota za državo in za tiste odločevalce, ki lahko na tem področju kaj storijo, pa tega ne storijo,« je bila ostra predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič.

Prekarne oblike zaposlitve so po njeni oceni neprimerne oblike zaposlitve. »Delo in dostojno delo, varnost zaposlitve in pravično plačilo so skupne zahteve vseh nas,« je še dodala Jerkičeva. »Za vsako zaposlitev iz prekarne oblike se bo treba boriti, ampak ne bo dovolj iti na ulico. Sindikati moramo doseči to, da prekarnost ne bo imela več legitimnosti v našem sistemu,« je poudaril Branimir Štrukelj iz Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije.

Goran Lukić iz Delavske svetovalnice je medtem ocenil, da je že zdavnaj prišel čas, da bi začeli uporabljati le eno besedo, to je zaposleni. Kakorkoli namreč imenujemo različne oblike dela, npr. franšizci ali izvajalci storitev, na koncu pridemo do ene besede - delavci, zaposleni.

Po shodu, z udeležbo sta ga podprla tudi Veno Taufer iz Društva slovenskih pisateljev in David Švarc iz Svobodnega sindikata Slovenije, je nekaj predstavnikov odšlo tudi na ministrstvo za delo, kjer jih je sprejela ministrica z ekipo.

Pogovor z ministrico

Kot je po srečanju pojasnil predsednik Sindikata prekarcev Marko Funkl, so z ministrico in njeno ekipo izmenjali stališča o problematiki prekarcev. »Dogovorili smo se, da naredimo razmislek o minimalni urni postavki, da v prihodnjih tednih tudi v sodelovanju z ministrstvom za zdravje iščemo rešitve za bolniška nadomestila za prekarne delavce samostojne podjetnike,« je dejal.

Glede trafikantov pa je ministrica obljubila aktivno sodelovanje inšpektorata za delo, da se tako poskuša razrešiti nastalo situacijo, je še povedal Funkl. Naloga inšpektorata je, da vsako prijavo preveri in pregleda dejansko stanje, je dodal državni sekretar na ministrstvu Peter Pogačar.

Kot je poudaril državni sekretar, morajo tisti, ki izpolnjujejo pogoje za redno zaposlitev, delati na pogodbah o zaposlitvah. »Tukaj je stvar inšpekcijskega organa, stvar sodišč, da v teh primerih odreagira in da se delavcu zagotovo pogodba o zaposlitvi,« je dejal in dodal: »Če se delo opravlja na podlagi civilne pogodbe, pa bi morala biti sklenjena pogodba o zaposlitvi, mora biti sklenjena pogodba o zaposlitvi.«