S predlogom prisilne poravnave je soglašal tudi dolžnik, torej podjetje Delo prodaja. Finančni sklad York Global Finance Offshore je predlog za začetek postopka prisilne poravnave na sodišče vložil konec julija, ker je ocenil, da Delo prodaja krši sporazum o finančnem prestrukturiranju iz leta 2017. Finančne terjatve iz sporazuma, tudi do Yorka, naj bi zapadle, dolžnik pa naj bi bil plačilno nesposoben.

Finančne obveznosti podjetja, ki se ukvarja z distribucijo in prodajo časopisov in revij, so glede na zadnje javno objavljeno letno poročilo konec lanskega leta znašale 26,46 milijona evrov, od tega je imela družba Delo prodaja do Yorka za 12,62 milijona evrov obveznosti, kar predstavlja 47,69 odstotka vseh finančnih obveznosti dolžnika.

Delo prodaja se že nekaj časa sooča s finančnimi težavami, zaradi katerih so po Sloveniji zaprli več kot 50 prodajnih mest, večinoma trafik. Z namenom delne razdolžitve so prodali tudi del svojih nepremičnin, med drugim tudi pritličje in več nadstropij v poslovni stavbi na Dunajski cesti v Ljubljani.