Družinsko podjetje Tehnos, ki deluje skoraj 30 let in zaposluje 114 sodelavcev, je specializirano za izdelavo kmetijskih strojev pod lastno blagovno znamko ter izdelkov za belo tehniko, avtomobilsko in letalsko industrijo. Skoraj vso proizvodnjo izvozijo in so navzoči na trgih 35 držav. V razvoj in investicije vložijo od 16 do 24 odstotkov prihodkov na leto.

Kipec zlate gazele je Antonu Kisovarju, direktorju Tehnosa, izročil predsednik vlade dr. Miro Cerar. Premier je v svojem nagovoru med drugim izpostavil, da bo vlada nadaljevala davčno prestrukturiranje za izboljšanje konkurenčnosti naših podjetij, z novim zakonom o spodbujanju investicij pa bodo izenačili vse investitorje. Srebrna gazela je postal pivški Sitor stiskalnice, kipec bronaste gazele pa je odnesel kranjski 3fs.

Intervju z Antonom Kisovarjem, direktorjem Tehnosa, bomo objavili to soboto v Objektivu.

Slavnostno razglasitev so s svojimi nastopi popestrili plesna šola Bolero z jazz malo formacijo Fight for gold pod vodstvom koreografa Matevža Česna, Zala Smolnikar z orkestrom s pesmijo Don't cry for me Argentina, plesna točka Selected – kostumi z ogledali in Orkester z zasedbo Nude s skladbo Najlepša pesem. Podelitev je potekala v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma.

Izdelava mulčerjev in drugih kmetijskih strojev

Žalsko podjetje Tehnos izdeluje mulčerje in druge kmetijske stroje pod lastno blagovno znamko, izdelke za belo tehniko ter avtomobilsko in letalsko industrijo. Podjetje, ki ga vodi Anton Kisovar, je lani ustvarilo 12,8 milijona evrov prihodkov, kar je za petino več kot leta 2015. Podjetje, ki deluje skoraj tri desetletja, zaposluje 98 sodelavcev, izvozi pa več kot 90 odstotkov, tri četrtine neposredno in okoli 14 odstotkov posredno. Družba zaradi povečanja obsega proizvodnje že gradi večje proizvodne prostore. (Več o podjetju)

Utemeljitev podelitve priznanja zlata gazela 2017

»Družinsko podjetje Tehnos je svojo pot začelo v obrtni dejavnosti izdelave orodja. Razvoj družbe je močno zaznamoval nakup opreme in prostorov Hmezada Strojne v stečaju. Iz tega se je razvila uspešna zgodba proizvodnje kmetijske mehanizacije pod lastno blagovno znamko in povezanih programov.

Prav prodajo pod lastno blagovno znamko podjetje šteje za enega največjih uspehov. V to je bilo vloženih veliko sredstev, znanja lastnega razvojno-raziskovalnega oddelka in več patentov. Vlaganja so v Tehnosu znali unovčiti pri kupcih: v letih 2011–2016 so prodajo skoraj podvojili, s 7,2 na skoraj 13 milijonov evrov, in dosegli dodano vrednost 58.467 evrov na zaposlenega. Kar 92 odstotkov prodaje dosegajo na mednarodnih trgih, prisotni so v 35 evropskih državah. Donosnost kapitala je visoka, kar 25-odstotna.

Danes Tehnos deluje kot skupina in zaposluje 114 sodelavcev. V ekipo vzamejo ljudi, ki imajo svoj 'jaz' in znajo izražati lastno mnenje, saj je vodstvena struktura sploščena in se od sodelavcev pričakuje visoka samostojnost pri delu. Direktor verjame v strast pri delu: »Če sam ne goriš, drugih ne moreš vneti.«

V proizvodnji se ozirajo ne samo po robotizaciji, ki je že prisotna, temveč po popolni avtomatizaciji – po zgledu najboljših evropskih proizvajalcev. Vizija poslovanja, zgrajena na vrednotah, temelji na spoštljivem odnosu do okolja, partnerjev, sodelavcev in vseh, s katerimi živijo.

Podjetje Tehnos, ki posluje z odlično boniteto A1++, je svet Gazele izbral za zlato gazelo 2017.«

Srebrna gazela 2017 – SiTOR stiskalnice

Pivški Sitor stiskalnice je največji proizvajalec hidravličnih stiskalnic za plošče iz umetne mase v Evropi in Ameriki. Podjetje, ki ga vodi Rudi Tomšič, je nastalo sredi sedemdesetih let preteklega stoletja na temeljih podjetja Javor, v industrijo umetnih mas pa so stopili sredi devetdesetih. Podjetje, ki zaposluje 45 sodelavcev, je lani ustvarilo 9,7 milijona evrov prihodkov. S svojimi stiskalnicami oskrbujejo vse proizvajalce plastičnih plošč v Nemčiji in ZDA, nekaj stiskalnic pa so prodali tudi na domačem trgu in v druge države po svetu. (Več o podjetju)

Bronasta gazela 2017 – Varis, proizvodnja gotovih kopalnic Lendava

Varis Lendava je družinska gazela, ki jo že vodi druga generacija. Kolektiv z 231 zaposlenimi je namreč prevzela Sabina Sobočan, hči ustanovitelja Štefana Sobočana. Podjetje je specializirano za izdelavo končanih kopalnic in se po obsegu poslovanja uvršča med prve tri največje proizvajalce končanih kopalnic v Evropi. Izvozijo praktično vso proizvodnjo. Podjetje, ki bo v začetku prihodnjega leta praznovalo 40-letnico delovanja, je doslej izdelalo in montiralo več kot 90.000 kopalnic, lani pa ustvarilo 18,9 milijona evrov prihodkov, kar pomeni 68-odstotno rast glede na leto 2015. Podjetje ima lastno raziskovalno in razvojno skupino, ki skrbi za inovacije in rešuje izzive kupcev, hkrati pa zagotavlja, da je vsaka kopalnica unikatna. (Več o podjetju)

Podatki o gazelah

V okviru projekta Gazela oblikujemo seznam 500 najhitreje rastočih podjetij. Ta so v letih 2011–2016 na novo odprla 10.023 delovnih mest.

Za izbor regijskih gazel in nacionalne gazele uporabimo lestvico 100 podjetij iz vsake regije, torej skupaj 600, na nacionalni lestvici 500 najhitreje rastočih podjetij pa so posamezne regije različno zastopane. Na letošnji lestvici je 184 podjetij iz osrednjeslovenske regije (lani 172), sledi podravsko-pomurska regija, iz katere je 96 podjetij (lani 111), iz savinjsko-zasavske regije je 69 podjetij (lani 76), 60 iz primorsko-notranjske regije (lani 50), 52 iz gorenjske regije (lani 48), najmanj pa jih je iz dolenjsko-posavske regije, in sicer 39 (lani enako).

500 najhitreje rastočih podjetij je v letu 2016 doseglo skupno prodajo v vrednosti 2,891 milijarde evrov. V letu 2011 so ta podjetja izkazovala skupno prodajo 1,540 milijarde evrov, kar pomeni, da so v petletnem obdobju povečala prodajo za 232 odstotkov (indeks rasti je 332). Tudi podjetja na repu lestvice dosegajo visoko rast prodaje – najnižji indeks rasti v zadnjih petih letih znaša 238, najvišji pa 3080. Polovica podjetij na lestvici dosega rast, ki je višja od 216 odstotkov (mediana je pri vrednosti indeksa 316).

Skupaj so ta podjetja v letu 2016 ustvarila 242,4 milijona evrov dobička, v povprečju 484.869 evrov, ker pa gre za različno velika podjetja (le slaba desetina podjetij na lestvici je srednje velikih ali velikih), za orientacijo raje uporabimo mediano, ki pokaže, da je imela polovica podjetij na lestvici dobiček višji od 110.453 evrov.

Podjetja so v letu 2016 skupaj dosegla dodano vrednost 755,2 milijona evrov. Dodana vrednost na zaposlenega v povprečju znaša 49.935 evrov. Najvišjo dodano vrednost na zaposlenega so v povprečju dosegli v velikih podjetjih, 88.861 evrov na zaposlenega, v srednje velikih 59.621 evrov, v malih 52.594 evrov, v mikro podjetjih pa 46.387 evrov na zaposlenega.

Podrobnejše informacije o projektu Gazela 2017 so objavljene na spletni strani www.gazela.com.