»Za vse naše dosedanje rezultate in uspehe smo zaslužni čisto vsi zaposleni, zato bom naslednji teden ob praznovanju jaz tista, ki jim bom zaploskala, se jim zahvalila, jih pohvalila, saj teh rezultatov ne bi dosegli brez pridnih in marljivih sodelavcev, ki s svojim znanjem in vsakodnevnim delom sledijo naši začrtani viziji podjetja. Zelo se veselim praznovanja z našimi zaposlenimi, saj so ti ključnega pomena pri pisanju uspešne zgodbe podjetja Varis, ki se lahko pohvali že s 40-letno tradicijo. Prejeta priznanja bomo proslavili s prekmurskimi dobrotami,« je napovedala direktorica.

Pri čem vse torej vaši sodelavci sodelujejo?

Zaposlujemo ljudi različnih starosti, izobrazb in spolov, na vodstvena mesta vključujemo tudi mlade in starejše od 55 let. Še zlasti sem ponosna, da v gradbeno panogo, v kateri prevladujejo moški, uspešno vključujemo tudi ženske. Delovna mesta, ki so dolgo časa veljala izključno za moška, pri nas tako zasedajo keramičarke, fugirke in tudi pleskarko smo že imeli. Zaradi večnarodnosti in multikulturnosti okolja, iz katerega izhajamo, smo namreč blizu hrvaške in madžarske meje, smo odprti tudi do zaposlovanja tujcev. Bolj kot to, od kod prihajajo naši zaposleni, nam je namreč pomembna njihova usposobljenost in motiviranost za delo.

Uspeh je torej tudi plod sodelovanj z lokalno skupnostjo.

Slavni španski slikar Pablo Picasso je dejal, da sliko že narišeš v eni uri, vendar se za tem pravzaprav skriva 30 let truda. Tako tudi naše podjetje do uspehov, ki jih žanje danes, ni prišlo čez noč, temveč se za njimi skriva dolgoletno delo in izkušnje naših zaposlenih. Tukajšnji prebivalci mi večkrat povedo, da so zelo veseli, da obstajamo, saj s tem pravzaprav preživljamo njihove družine. In to je eden najlepših odzivov, ki jih lahko dobiš. Zakaj? Predvsem zato, ker so naši zaposleni za nas ključnega pomena. V vsej zgodovini podjetja, tudi v kriznih časih, nismo nikoli zamujali s plačami. Naše mnenje namreč je, da jim s tem izkazujemo spoštovanje do njihovega dela, obenem pa se zavedamo, da uspehov brez odličnih sodelavcev ni. Oni so namreč tisti, ki s svojimi rokami izdelujejo vrhunske izdelke za številne stranke po vsej Evropi, med katerimi so tudi najboljše svetovne hotelske verige, med drugim tudi Sheraton, Hampton by Hilton, Motel One, Intercity in Novotel.

Tudi vi bijete trdo bitko za kader.

Trenutno nam primanjkuje predvsem kvalificiran kader, kot so keramičarji, pleskarji, varilci, električarji... Iščemo pa tudi vodilni kader in strokovne sodelavce za raziskovalno razvojno skupino. Po osvojenih nagradah in priznanjih pričakujemo, da bo povpraševanja po prostih delovnih mestih v našem podjetju še več, kar dokazuje, da smo na pravi poti, hkrati pa gre tudi za dodatno odgovornost. Zaposleni so deležni izplačila božičnice, maksimalnega regresa, denarne nagrade za uspešnost, denarne nagrade za naj sodelavce, denarne nagrade za koristne predloge... Plača je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela, pri čemer ima vodja vsak mesec možnost na podlagi doseženih rezultatov določiti variabilni del plače.

Vaše tipske kopalnice so v globalnih hotelskih verigah. Ste sodelovali tudi pri gradnji zadnjega hotela v Ljubljani?

Varis je eno od vodilnih gradbenih podjetij v Sloveniji, ki večino svojih prihodkov ustvari v tujini. Po svetovni gospodarski krizi in po stečaju večine slovenskih gradbenih podjetij, kar nas je močno prizadelo, saj smo izgubili pet milijonov evrov, smo se umaknili s slovenskega trga. V celoti smo se usmerili na tuji trg, saj smo izgubili zaupanje v slovenske investitorje in gradbince .

Koliko se v vašem poslu pozna, da turisti v večji meri obiskujejo varnejše turistične kraje?

Naše podjetje od leta 1994 večji del proizvodnje izvozi na nemški trg in tudi v druge države Evropske unije. Danes imamo v Nemčiji 15-odstotni tržni delež, med našimi najpomembnejšimi trgi so tudi Hrvaška, Švica, Skandinavija in Avstrija. Obseg investicij v turistične objekte je v izjemnem porastu. V Nemčiji in tudi v drugih evropskih državah se gradi precej hotelov s štirimi zvezdicami v središčih mest, prav tako tudi nadstandardnih hotelov. Po naših ocenah bo ta trend trajal še dve do tri leta, nato pa pričakujemo večji porast gradenj v stanovanjske objekte in v domove za ostarele.

V kolikšni meri proizvodnjo lahko še avtomatizirate in podprete z digitalizacijo?

Stavimo na kakovost, inovativnost, odgovornost, korektnost in na ambicioznost. Lani smo začeli proces digitalizacije, ki ga bomo izvajali tudi v prihodnje. Končni cilj digitalizacije je vpeljava čipiranja gotovih kopalnic. Z njegovo pomočjo bomo digitalizirali celoten proizvodni proces od priprave projekta do končne vgradnje in tako vsaki gotovi kopalnici zapisali njeno kodo »DNK«. Varis Lendava je sicer eden od treh vodilnih proizvajalcev gotovih kopalnic v Evropi, vendar pa je med nami bistvena razlika ta, da jih izdelujemo s svojimi lastnimi zaposlenimi v lastnih proizvodnih prostorih, kar je tudi naša konkurenčna prednost.

V začetku 2015 ste prevzeli vodenje podjetja od očeta, ki sicer sam pravi, da je bil precej avtokratski vodja. Kaj je v podjetje prinesel vaš princip vodenja, kaj ste spremenili?

Ob prevzemu vodenja podjetja sem sledila jasno začrtani viziji, ki je mnogi na začetku niso podpirali, a sama sem vanjo močno verjela in ji neomajno sledila. Zdaj, ko žanjemo zgodovinske poslovne uspehe ter pomembne nagrade in priznanja, sem vesela, da sem sledila začrtani viziji, predvsem pa, da so jo sprejeli tudi zaposleni. Svojim zaposlenim vedno povem, da naj razmišljajo s svojo glavo; da naj k meni ne prihajajo s problemi, ampak z rešitvami, da zame ne obstajajo problemi, ampak so samo izzivi, da je vsaka ideja, vsak predlog dober, naj je še tako nenavaden; da je vsaka ideja uresničljiva, le vprašati se moraš, kdaj, kako in koliko denarja za to potrebuješ. In da mora vsak vodja in vsak zaposleni poznati našo vizijo in se v njej tudi videti in jo čutiti.

Ali je lahko biti podjetnik v Sloveniji?

Delam, kar me veselil. Ne nazadnje sem s podjetjem povezana že skoraj štiri desetletja. V Sloveniji sicer ni lahko poslovati, vendar se osredotočam le na začrtano vizijo podjetja in nadaljnji razvoj. Zanima me predvsem, kako naj postanemo še boljši in kako uspeti še na drugih trgih, hkrati pa se zavedam tudi odgovornosti, da moram konec meseca zagotoviti plače za 262 družin, kolikor jih je v naši skupini, kar predstavlja težko breme. Zdaj nas čaka velika dela, da se bomo obdržali na vrhu gore. Mi se tega zavedamo in smo se že lotili celovite reorganizacije poslovnih procesov na vseh ravneh, tako horizontalno kot vertikalno, vzpostavili smo oddelek operativne odličnosti, povečali smo kontrolo končnih produktov, okrepili smo raziskovalno razvojno skupino...

Kaj je treba v Sloveniji nujno spremeniti, da bodo podjetja lahko lažje dihala?

Trenutna gospodarska situacija slovenskega gospodarstva in optimistične napovedi za prihodnje so odraz predvsem zunanjih konjunkturnih dejavnikov in izrednih rezultatov nas izvoznikov ter le minimalnih vplivov države. Kozmetični popravki zakonodaje nimajo večjega vpliva na boljše poslovanje podjetij in nam ne dajejo garancije za konkurenčnost v prihodnje. Nujno so potrebne sistemske spremembe na področju razbremenitve gospodarskih subjektov, ugodnejša davčna zakonodaja, korenita sprememba delovnopravne zakonodaje ter zmanjševanje birokracije.