Za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo ga je prijavila na javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 za sklad ESRR, ki ga je prejšnji mesec objavil Razvojni center Srca Slovenije.

Projekt revitalizacije samostana Mekinje, ki je bil razglašen za kulturni spomenik in je namenjen oblikovanju in izvedbi izobraževalnih in kulturnih vsebin za razvoj lokalnega prebivalstva, naj bi vdihnil življenje delu še neizkoriščenih pritličnih prostorov objekta, pojasnjujejo na občini. Dodajajo, da naj bi z naborom kakovostnih, lokalni socialni problematiki prilagojenih vsebin, ki jih v tem prostoru primanjkuje, hkrati vzpostavili tudi prostor neformalnega druženja prebivalstva. Namenjen bo izobraževanju, spodbujanju ustvarjalnosti, opolnomočenju zlasti ranljivih ciljnih skupin z znanjem in veščinami za kakovostno življenje in socialno vključitev v okolje. Služil naj bi tudi medgeneracijskemu povezovanju, osebnostni rasti in krepitvi pripadnosti lokalnemu okolju.