Povprečna doba bivanja turista je bila v poletni sezoni tri dni, tuji turisti so ostajali 3,5 dneva. »S poletno turistično sezono smo zadovoljni, podatki potrjujejo, da niti gradbena dela v središču mesta niti začasno zaprtje Malega gradu zaradi obnove na obisk niso vplivala,« pravi direktorica Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik Božena Peterlin. Seveda si želimo še povečati tako število nočitev ter prihodov turistov kot tudi povprečno dobo bivanja. Zato intenzivno delamo za povezovanje vseh turističnih ponudnikov.« Največji obisk so imeli avgusta, ko se je povečal zlasti obisk tujih turistov. Največ jih je prišlo iz Izraela, Italije in Nizozemske.