S skladom Plašč Petra Božiča želijo pri društvu pomagati svojim članom, ki so zaradi vse nižjih avtorskih honorarjev in nasploh slabih pogojev dela v vedno težjem položaju. Predsednik društva Ivo Svetina meni, da država tega ne zna ali noče urediti. Socialni sklad pri DSP obstaja že več desetletij, z njim so na primer svojim članom nekoč pomagali pri plačevanju elektrike in drugih položnic. Zdaj je sklad dobil donacijo Gibanja za pravičnost in razvoj v višini 29.000 evrov ter novo ime: Plašč Petra Božiča – socialni sklad DSP.

Peter Božič, ki je umrl leta 2009, je svoje stanovanje v Šiški zapustil gibanju z željo, da gre denar od prodaje v dobrodelne namene. Nekaj sredstev od prodaje so že namenili socialnim skladom različnih šol, želeli pa so si, da bi eden od skladov nosil tudi Božičevo ime. Kot je povedal Jožef Školč, je ime sklada povezano z zgodbo iz Božičeve mladosti, ko naj bi ob prihodu iz Maribora v Ljubljano nekaj časa živel v enem od bunkerjev ob današnji Poti spominov in tovarištva. Pisatelji, ki so se zbirali pri pesniku in uredniku Cenetu Vipotniku, so za Božiča, čeprav ga niso dobro poznali, zbrali denar in mu kupili plašč. Školč je še dodal, da se z nekaterimi založniki dogovarja, da bi letno prispevali v sklad. Kako bodo sredstva iz sklada razdeljevali, pa bodo določili s pravilnikom.