Dostop do informacij javnega značaja mora biti hiter, enostaven in brezplačen, so ob svetovnem dnevu pravice vedeti poudarili v Društvu novinarjev Slovenije (DNS), Sindikatu novinarjev Slovenije (SNS), Združenju novinarjev in publicistov ter Transparency International (TI) Slovenia. Kljub jasnim mednarodnim standardom so nekatere slovenske novinarje v zadnjih mesecih presenetili računi, ki so jih prejeli od organov, od katerih so zahtevali posredovanje informacij javnega značaja, so opozorili v omenjenih organizacijah. »Javne institucije, ki so posredovanje informacij zavrnile, so novinarjem ob tem izstavile račun za plačilo stroškov odvetnikov, ki so zastopali osebe, na katere so se nanašali zahtevani podatki,« so pojasnili.

Stroški do več deset tisoč evrov

Izpostavili so primera novinarjev, ki sta želela pridobiti informacije javnega značaja od Slovenskega državnega holdinga (SDH) in fakultete za upravo, zdaj pa jima grozi, da bosta morala plačati stroške odvetniških storitev. V primeru novinarke, ki je od SDH terjala vpogled v določene pogodbe, stroški odvetniških storitev, ki naj bi jih novinarka poravnala, znašajo 342 evrov. »A predvsem se soočamo z nevarnostjo, da bi lahko pri nekaterih zahtevkih ti zneski ob podobni višini na udeleženca skupno dosegli tudi nekaj deset tisoč evrov. Na primer pri zahtevkih, ki bi obravnavali vse uslužbence nekega ministrstva, in podobno,« je poudaril generalni sekretar TI Slovenia Vid Doria. Predsednica DNS Petra Lesjak Tušek je poleg visokih stroškov za novinarje oziroma medijske hiše opozorila tudi na nedopustno podaljšanje postopkov, zapiranje javnih informacij pa vidi kot novo taktiko, s katero želijo institucije preprečiti, da bi novinarji »brskali pregloboko«.

Na ministrstvo za javno upravo, ministrstvo za kulturo, vlado in informacijskega pooblaščenca so zato naslovili pobudo za spremembo zakona o dostopu do informacij javnega značaja, s katero želijo preprečiti zlorabo instituta stranske udeležbe v upravnem postopku. Informacijska pooblaščenka je potrdila, da bi njihova pobuda »prispevala k večji transparentnosti in poenostavitvi postopka ter k boljši pravni varnosti za prosilce«. Z ministrstva za javno upravo pa so po poročanju STA sporočili, da predloge iz dopisa še natančneje proučujejo.