Sestankov v Črni na Koroškem in Mežici so se danes med drugim udeležili predstavniki ravenske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem ter skrbnica vladnega programa okoljske sanacije Zgornje Mežiške doline Bernarda Podlipnik z ministrstva za okolje in prostor.

V Črni so člani odborov za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja ter za družbene dejavnosti sicer ugotavljali, da je dozdajšnje izvajanje sanacije okolja dalo ugodne rezultate, vendar zadnje poročilo, ki ga je predstavil NIJZ glede povišanih vsebnosti svinca v krvi otrok, terja resen razmislek in ukrepanje.

Okrepitev spremljanja onesnaženosti zraka in dodatni monitoring zemlje

Odbora med možnimi ukrepi, ki jih predlagata občinskemu svetu, navajata okrepitev spremljanja onesnaženosti zraka na več točkah v občini in dodatni monitoring zemlje. Člani pričakujejo tudi, da podjetje Tab Mežica, ki v proizvodnji uporablja svinec, letna okoljska poročila o vplivu proizvodnje na okolje posreduje tudi občinskemu svetu in da se za spremljanje vseh relevantnih podatkov oblikuje skupno strokovno telo, sestavljeno iz predstavnikov občine, NIJZ in Taba, ki bo sproti spremljalo vse kazalce iz različnih poročil ter o tem obveščalo in predlagalo možne ukrepe.