Po letu dni je ravenska območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki že vrsto let sodeluje v programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v zgornji Mežiški dolini, spet povabila na odvzem krvi tudi vse otroke, stare tri leta, ki živijo v občinah Črna na Koroškem in Mežica, kjer je onesnaženost s svincem največja.

Letos so vabilo poslali 108 otrokom, od teh se jih je odzvalo 90, kar pomeni, da je bil odziv več kot 83-odstoten. Kri so otrokom odvzeli iz prsta na roki med 23. majem in 27. julijem, laboratorijske analize pa so bile opravljene na Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in biokemijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. »Če se lahko tudi letos pohvalimo z dobrim odzivom na odvzem krvi, pa smo lahko bistveno manj zadovoljni z rezultati. Pri 18 otrocih je bila ugotovljena vsebnost svinca v krvi 100 kilodžulov na liter ali več, kar je 20 odstotkov vseh testiranih otrok oziroma petina. Po lanskem najnižjem ugotovljenem deležu otrok z visokimi vsebnostmi svinca v krvi je letošnji najvišji po letu 20008,« pojasnjuje zdravnica Neda Hudopisk, predstojnica ravenskega NIJZ.

Kriv tudi sušni mesec maj

Primerjava rezultatov glede na občino bivanja in glede na spol kaže, da so vrednosti nekoliko višje pri otrocih iz občine Črna na Koroškem. »Letos presenečajo predvsem visoke vsebnosti svinca v krvi pri dekletih, ki so precej višje od dolgoletnega povprečja. Razlogov za to ne poznamo, v splošnem pa višje vrednosti lahko vsaj deloma razložimo s zelo sušnim mesecem majem. Velika večina vzorcev je bila namreč odvzeta konec meseca maja in v začetku junija, rezultati pa kažejo predvsem izpostavljenost v zadnjem mesecu pred odvzemom in letošnji maj je imel bistveno manj padavin kot v preteklih letih, ko smo izvajali odvzeme vzorcev krvi. V sušnem obdobju pa se prah, ki je eden pomembnejših virov izpostavljenosti, bolj intenzivno raznaša,« pa meni Matej Ivartnik, vodja programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v zgornji Mežiški dolini.

Program ukrepov je treba dosledno izvajati

Kot pravi Hudopiskova, že naslednje leto načrtujejo ponovno študijo vsebnosti svinca v krvi otrok, ki vključuje širšo skupino otrok različnih starosti. »Na osnovi rezultatov te študije pa bo mogoče bolje oceniti napredek, ki smo ga dosegli po letu 2013, ko je bila takšna študija nazadnje izvedena. Letošnji rezultati pa naj bodo opozorilo, da je izvajanje ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti in vnosa svinca v zgornji Mežiški dolini nujno potrebno. Tako v smislu ukrepov v lokalni skupnosti kot pri posameznikih,« opozarja Hudopiskova.