Šolska pot za blejske šolarje iz zaselka Gmajna in naselja Zasip je po novem varnejša. Na Partizanski cesti, ki Bled povezuje z omenjenima naseljema, po novem deluje prikazovalnik hitrosti. Na Občini Bled, Zavarovalnici Triglav in podjetju Sipronika so njegovo mesto skrbno izbrali – postavili so ga na odsek, na katerem se pločnik konča in se cesta zoži, to pa od voznikov zahteva večjo pozornost, tudi zato, ker so najpogostejši uporabniki tega dela ceste prav najmlajši.

Vse manj prehitrih voznikov

Nevaren cestni odsek je sicer že opremljen s hitrostno oviro in sodi v območje z omejitvijo hitrosti 30 kilometrov na uro. A so v času, ko so začeli meriti hitrost, prikazovalnik pa je bil ugasnjen, pri najhitrejšem vozniku v tem delu kljub temu izmerili kar 72 kilometrov na uro. Kmalu po delovanju prikazovalnika se je delež prehitrih voznikov zmanjšal za kar 60 odstotkov, povprečna hitrost vozil pa je bila 24,63 kilometra na uro. Za primerjavo – med merjenjem pred delovanjem prikazovalnika so se vozniki v jutranjih urah na tem odseku povprečno peljali s hitrostjo dobrih 40 kilometrov na uro.

Medtem ko zdaj vozniki lahko takoj vidijo, ali je hitrost njihove vožnje ustrezna, so hkrati ves čas pod budnim očesom blejskih šolarjev, opozarja župan Občine Bled Janez Fajfar. »Izmerjene hitrosti bodo lahko spremljali tudi učenci, in sicer na posebnem zaslonu, nameščenem v OŠ Bled. Pričakujemo, da bodo šolarji najboljši glasniki in »učitelji« vožnje staršev, ki na tej poti vozijo prehitro. Pravilna vzgoja v mladih letih je ključnega pomena za odgovorno vedenje v prometu skozi celo življenje.«

Pomoč pri načrtovanju sprememb

Pametni prikazovalniki hitrosti Vi vozite spadajo v kategorijo prijaznih preventivnih ukrepov za izboljšanje varnosti v prometu, pravi direktor Sipronike Marjan Kržišnik. »Poleg takojšnjega učinka na znižanje hitrosti skrbniki infrastrukture s tehnološkimi rešitvami, ki jih v Siproniki razvijamo za področje umirjanja prometa, bistveno laže ocenijo dejansko stanje na nevarnih odsekih in se odločajo o nadaljnjih ukrepih,« opozarja.

Namestitev prikazovalnika na Bledu sicer sodi v projekt Skupaj umirjamo promet, ki je nastal na pobudo podjetja Sipronika ter v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in slovenskimi občinami. Ključni cilj projekta je zmanjšanje deleža prehitrih voznikov na izbranih nevarnih odsekih, kjer so najbolj izpostavljeni predvsem najmlajši pešci. V 18 občinah, kjer so tovrstne prikazovalnike postavili v pretekli sezoni, se je hitrost vožnje na teh odsekih v povprečju znižala za dva kilometra na uro, za približno štiri odstotke pa se je zmanjšal tudi delež prehitrih voznikov. pe