Občinskih predpisov, ki so usklajeni z državno zakonodajo, na občini Bled ne morejo samodejno spreminjati, da bi pri prevozih na Blejski otok zagotovili prosto konkurenco. Predpise mora namreč najprej spremeniti država, v blejski občini pa bodo svoje akte prilagodili zakonskim spremembam, poudarjajo na Bledu v odzivu na mnenje javne agencije RS za varovanje konkurence. Ta je, kot smo poročali, ugotovila omejevanje konkurence pri prevozih na Blejski otok. Monopolni položaj, kot lahko razberemo iz objavljenega mnenja, ima upravljavec pristanišč in vstopno-izstopnih mest – Združenje Pletna. Takšno stanje pa s svojimi akti omogočata tako občina kot država, ki je združenju vodno dovoljenje podelila do konca julija 2044.

Občina Bled: Sledili smo črkam zakona

Na občini Bled opozarjajo, da so morali pri pripravi odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru, katerega spremembo so jim predlagali varuhi konkurence, upoštevati določbe zakona o vodah in zakona o plovbi po celinskih vodah, saj je odlok zakonoma podrejen akt. »Temu je morala občina podrediti tudi določbe odloka, ki se nanašajo na določitev upravljavca pristanišč in vstopno-izstopnih mest,« pojasnjujejo na občni. Občina prav tako ni bila stranka v postopku pri podeljevanju vodnih dovoljenj za neposredno rabo vode Blejskega jezera za pristanišča oziroma pristane za priveze za pletnje na točno določenih območjih, za katera pletnjarji državi plačujejo letno vodno povračilo.

Na Bledu po letu in treh mesecih veljavnosti odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru ocenjujejo, da se je urejenost plovbe na jezeru izboljšala. Omejilo se je oddajanje različnih plovil na številnih lokacijah, pri izvajanju prevozov pa ni težav. »Zaradi množičnega turističnega obiska in ugodnega vremena je pritisk na jezero nedvoumno velik, vendar kljub temu problematike, vezane na plovila, letos ni zaznati,« so zapisali na občini.

Tudi pletnjarji pravijo, da se pri prevozih držijo vseh pravil. »Prepričani smo, da so naše storitve na zelo visoki ravni, pri čemer imamo tudi svoja pravila, zahtevnejša od državnih in občinskih. Če pristojni ugotavljajo, da predpisi niso ustrezni in bi sistem prevozov na otok radi spremenili, se bomo temu morali prilagoditi, čeprav menimo, da je dober,« pravi predsednik Čolnarskega združenja Pletna Bled Gregor Prezelj. Varuh konkurence namreč navaja, da ob monopolnem položaju pletnjarjev lahko kakovost prevozov na Blejski otok pade, cena za storitev pa je lahko višja, kot bi bila, če bi jo poleg njih opravljal še kdo drug.

Pogoji za odvzem vodne pravice pletnjarjem niso izpolnjeni

»Občina Bled bo tako k spremembi odloka o plovbnem režimu, kot predlaga agencija, lahko pristopila, ko bodo spremenjeni tudi odloku nadrejeni državni predpisi,« zagotavljajo na občini. Ali se bo pristojno ministrstvo za okolje in prostor lotilo prenove zakonodaje, da bo ta na Bledu med prevozniki na otok omogočala prosto konkurenco, ne pa monopola pletnjarjev, pa ni znano, saj na ministrstvu na to vprašanje niso odgovorili. So se pa odzvali na predlog agencije o morebitnem odvzemu vodne pravice in podeljevanju za krajši čas pod pogoji, ki bi omogočali konkurenco.

Pojasnili so, da se vodna pravica, o kateri sicer samostojno odloča direkcija za vode, lahko odvzame le, če njen imetnik ne plačuje nadomestila zanjo, je pravnomočno obsojen, ali pa krši akte o vodni pravici in je bilo to ugotovljeno s pravnomočno odločbo pristojnega inšpektorja. Ker za blejske pletnjarje ne velja nič od naštetega, po mnenju ministrstva utemeljenih razlogov za odvzem vodne pravice ni.