Odziv na vabila za odvzem krvi je bil letos manjši kot v minulih letih, ko je bil okoli 80-odstoten. Letos se je namreč vabilu na odvzem krvi odzvalo 71,8 odstotka vabljenih oz. so bili vzorci krvi odvzeti 84 predšolskim otrokom, od tega 41 otrokom iz občine Črna na Koroškem in 43 otrokom iz občine Mežica, so danes sporočili iz Zavoda za zdravstveno varstvo (ZZV) Ravne na Koroškem, ki skrbi za zdravstveni del sanacijskih ukrepov v Zgornji Mežiški dolini, zaradi preteklega rudarjenja obremenjeni s težkimi kovinami.

Vse vrednosti so nekoliko višje kot v letu 2011, vendar nižje kot v obdobju pred tem. Najnižja izmerjena vrednost je bila 15 mikrogramov svinca na liter krvi, najvišja pa 279 mikrogramov na liter, pri čemer je kot meja med škodljivimi in neškodljivimi vplivi svinca na otroke določena pri 100 mikrogramih svinca na liter krvi.

Vsebnost svinca v krvi, večji ali enaki 100 mikrogramov na liter krvi, je bila ugotovljena pri 12 otrocih, kar predstavlja 14,3 odstotka otrok. Zelo visokih vrednosti, to je 300 mikrogramov in več, ni bilo zaznanih, pri štirih otrocih pa je bila presežena vrednost 200 mikrogramov, medtem ko je bila v letu 2011 ta vrednost presežena pri dveh otrocih.

Tudi tokratna primerjava je pokazala, podobno kot prejšnja leta, da so otroci iz območja občine Črna bolj obremenjeni kot otroci z območja občine Mežica.

Kot so pojasnili na ZZV Ravne, lahko razloge za rast deleža otrok s povišani vsebnostmi svinca iščemo tudi v višanju deleža otrok in bolj onesnažene občine Črna na Koroškem, res pa je tudi, da je bilo letos tudi v občini Mežica večje število otrok s povišano vsebnostjo svinca v krvi kot v preteklih dveh letih.

V letu 2012 je precej padla tudi dinamika izvajanja programa, s tem pa tudi najbrž motivacija za lastno aktivnost prebivalstva, kar znova kaže predvsem slabši odziv na vabilo na preiskave krvi, menijo na ZZV Ravne.

"Naš cilj je, da obiščemo vse otroke, ki imajo vrednost svinca v krvi nad 100 mikrogramov na liter. Pomagamo pri iskanju dejavnikov tveganja v okolju za tako visoke vrednosti in nudimo pomoč pri iskanju rešitev ter na podlagi tega tudi dosežemo izvedbo konkretnih ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti teh otrok," so pojasnili na ZZV.

Vlada je letos, kot je znano, za ukrepe namesto v programu predvidenih milijon evrov letno namenila 144.000 evrov. Tako bosta občini Mežica in Črna izvedli samo nujne ukrepe. Med slednje spada tudi varovalna prehrana v vrtcih in šolah, ne bosta pa občini izvajali denimo preplastitev makadamskih cest, kar zaradi učinka zmanjšanja prašenja velja za pomemben sanacijski ukrep.