"Svinec v krvi človeškega organizma nima kaj delati in stroka tudi ne govori o varni vsebnosti svinca v telesu," je poudaril Janet. Janet meni, da ukrepi, ki so jih sprejeli v lokalnih skupnostih Črna in Mežica, ter program sanacije ogroženega območja, ki ga podpira vlada z zagotovilom, da bo denar iz proračuna namenjen ukrepom vsako leto do leta 2022, pomagajo spreminjati stanje, dvomi pa, da so zadostni. Janet je dejal, da bi bilo dobro, če bi delovala tudi civilna pobuda v tem okolju, ki bi spodbujala k dodatnim ukrepom.

ZZV Ravne je maja in junija letos opravil prevalenčno študijo obremenjenosti otrok s svincem v zgornji Mežiški dolini. Horvatova meni, da je prav ta študija pomemben korak k cilju, da bi najpozneje v petnajstih letih dosegli takšno vsebnost svinca v krvi otrok, da ne bo več predstavljala tveganja za zdravje.

"Raziskave po svetu kažejo, da lahko škodujejo zdravju vrednosti svinca pod sto mikrogramov na liter krvi in da se nevrološki znaki kažejo že pri vsebnosti 20 mikrogramov. Za svinec torej ni varnega praga, predvsem nevrologi pa predlagajo, da raven ne bi smela biti višja od 50 mikrogramov na liter krvi," je dejala Horvatova in navedla, da ima v Mežiški dolini približno petina otrok, ki so bili zajeti v raziskavo, v krvi več kot 100 mikrogramov svinca v litru krvi, skoraj dve tretjini več kot 50 mikrogramov, v nekaj primerih pa je vsebnost poskočila skoraj do 400 mikrogramov.

V raziskavo so, kot je povedala Hudopiskova, zajeli vse otroke iz zgornje Mežiške doline v starosti od enega do šest let in 79 otrok iz spodnje Mežiške doline (Ravne, Prevalje), ki je s svincem manj obremenjena. Rezultati so pokazali, da je poprečna vsebnost svinca v krvi otrok v spodnjem delu doline 42 mikrogramov, pri otrocih v zgornjem delu doline pa 73 mikrogramov. V raziskavo je bilo zajetih 321 otrok, povabljenih pa 426.

Pagetova bolezen in svinec

Hudopiskova je povedala, da so raziskovali tudi povezavo Pagetove bolezni s svincem. Pagetova bolezen prizadene kosti, ni pa še povsem jasno, kateri dejavniki jo sprožijo, vendar je med možnimi vzroki tudi svinec. ZZV Ravne je v študijo vključil bolnike z dokazano Pagetovo boleznijo v treh zdravstvenih regijah - Ravne na Koroškem, Ljubljana, Maribor, za primerjalno obdobje pa vzel podatke od leta 2002 do 2006. Ugotovitve so že na prvi pogled skrb zbujajoče, saj kažejo, da je v ljubljanski zdravstveni regiji, ki ima skoraj desetkrat več prebivalcev kot Koroška, devet obolelih, v koroški zdravstveni regiji 13, od tega samo v zgornji Mežiški dolini 11, v zdravstveni regiji Maribor, ki ima skoraj petkrat več prebivalcev kot Koroška, pa osem obolelih. Hudopiskova pravi, da so ti podatki osnova za sklepanje o vzročni povezanosti svinca in Pagetove bolezni, raziskavo pa bi bilo treba nadaljevati.

Vsebnost svinca v krvi otrok se od leta 2004 znižuje, sanitarni inženir Matej Ivartnik pa opozarja, da so v prahu namerili izjemno visoke koncentracije svinca. Ukrepi, ki učinkujejo na zmanjšanje vnosa svinca v telo, so stroga osebna higiena, izogibanje prahu, zamenjava zemlje, pokrivanje otroških igrišč, preplastitve asfaltnih površin.

Gospodinjstva zgornje Mežiške doline so šele v zadnjih letih dobila priporočila, naj na vrtovih opustijo gojenje solate in druge širokolistne zelenjave, vendar podatkov o izvajanju priporočenega ukrepa ni. Svinčeno breme bo prebivalstvo nosilo še dolgo po letu 2022, saj je razpolovna doba svinca v kosteh od 20 do 30 let.