Na območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ravne na Koroškem tudi letos izvajajo ukrepe, s katerimi izboljšujejo kakovost okolja v zgornji Mežiški dolini.

»Tako kot prejšnja leta tudi letos ugotavljamo vsebnost svinca v krvi otrok, zato smo na odvzem vzorcev krvi povabili vse otroke iz občin Črna na Koroškem in Mežica, ki so letos stari tri leta. Teh je 109, do sedaj pa smo prejeli 84 odstotkov rezultatov laboratorijskih analiz krvi. Podatki kažejo, da se je stanje precej izboljšalo, kljub vsemu pa ima povišano vsebnost svinca v krvi še vedno skoraj osem odstotkov otrok, večinoma iz občine Mežica,« pravi Matej Ivartnik iz nacionalnega inštituta.

Tveganje je večje pri zaposlenih v industriji svinca

Z odzivom staršev, ki svoje triletnike pripeljejo na odvzem krvi, to otrokom vzamejo iz prsta na roki, so na nacionalnem inštitutu zadovoljni.

»V programu je mejna vrednost svinca v krvi zastavljena pri 100 mikrogramih na liter krvi, zato o povišani vrednosti govorimo takrat, ko je ta mejna vrednost dosežena ali presežena. Glede na dobljene rezultate pa je imelo povišano vrednost svinca v krvi le sedem otrok, kar je malo manj kot osem odstotkov vseh, katerih kri smo analizirali. To pa je glede na prejšnja leta bistveno bolje. Od teh sedem je pet otrok doma iz mežiške občine, dva pa iz Črne na Koroškem,« pojasnjuje Ivartnik.

Čeprav rezultati kažejo očiten napredek, pa bo za potrditev tega ugodnega trenda treba spremljati rezultate analiz krvi tudi v prihodnjih letih. »Letos smo tudi še nekoliko okrepili program dopolnilne varovalne prehrane. Še naprej pa je treba tudi informirati in motivirati ljudi, da bodo dosledno upoštevali varovalne ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti in vnos svinca. Poleg izpostavljenosti iz okolja je velikega pomena tudi možnost posredne izpostavljenosti otrok staršev, ki so zaposleni v industriji svinca, saj onesnaženje iz delovnega prenašajo v domače okolje,« poudarja Ivartnik. Sicer pa so bile vsebnosti svinca v krvi otrok zelo različne in so znašale od 18 do 316 mikrogramov v litru krvi. Povprečna koncentracija je bila 57,4 mikrograma na liter. Visoke vrednosti, torej nad sto mikrogramov, je imelo, kot že rečeno, sedem otrok, nizke vrednosti, pod 50 mikrogramov, pa 52 otrok. Izmerjene vrednosti pa so bile nižje kot v dveh predhodnih letih, delež otrok z visoko vsebnostjo svinca v krvi pa celo najnižji od začetka izvajanja programa.