Že maja je Agencija za energijo Termoelektrarni Šoštanj, ki dobavlja toplotno energijo velenjski komunali, ta pa jo distribuira in zaračunava prebivalcem Šaleške doline, odobrila kar 57-odstotno povišanje cen. A višjih cen prebivalci vse do danes niso občutili, saj so občine ceno od maja do julija subvencionirale, in to za vse končne uporabnike, tudi industrijo.

Z avgustom pa tega stroška tudi občine ne zmorejo več, zato je komunala že obvestila uporabnike, da bodo položnice za toplotno energijo za daljinsko ogrevanje prihodnji mesec višje. Nova povprečna cena, ki je še do maja znašala 11 evrov za megavatno uro, bo avgusta znašala dobrih 17 evrov. To pa pomeni, da bo strošek ogrevanja za 10 do 15 odstotkov višji v večstanovanjskih objektih, v individualnih hišah pa do 20 odstotkov, s predpostavko, da bodo porabljene količine enake.

»Vendar pa bosta mestna občina Velenje in občina Šoštanj še vedno delno subvencionirali razliko do višje vhodne cene nakupa toplotne energije, tako da se bo dvig cene toplotne energije v teh dveh občinah prepolovil. Nič več pa ne bodo subvencionirane cene za industrijske uporabnike in zanje bo zato sprememba cene izvedena glede na višjo nakupno ceno toplotne energije pri dobavitelju,« pravijo na velenjski komunali. Dodajajo, da še vedno potekajo tudi pogajanja s Termoelektrarno Šoštanj o znižanju cene toplotne energije. »Pogovori so v zadnji fazi, zato o izidu še ne moremo govoriti,« so še dodali v Komunalnem podjetju Velenje.

Izkoristek boljši, onesnaženje manjše, cene pa višje

Spomnimo, da so na velenjski komunali maja zatrjevali, da gre za neutemeljen dvig cene toplotne energije, občine pa so zahtevale dodatna pogajanja za znižanje cene z vodstvom Holdinga slovenskih elektrarn. »Cena toplotne energije mora vključevati tudi odškodnino zaradi negativnega vpliva na okolje, kar je predlagalo in obljubljalo prejšnje vodstvo HSE,« so maja vztrajali na komunali.

Občine so pričakovale nižjo ceno tudi zato, ker so gradnjo bloka šest podprle, saj je bilo obljubljeno, da bo z novim blokom energetska učinkovitost boljša, onesnaženje pa manjše. Za enako količino proizvedene energije naj bi bilo namreč porabljenega kar za tretjino manj premoga, torej bi bili za toliko nižji tudi stroški proizvodnje toplotne energije, kar naj bi vplivalo na končno ceno energije, ki jo komunala zaračunava končnim uporabnikom.

Na komunali so izrazili tudi dvom o pravilnosti podatkov, ki jih je Agencija za energijo uporabila pri izračunu nove cene toplotne energije. A so na Agenciji za energijo očitke zavrnili in pojasnili, da šoštanjska termoelektrarna izpolnjuje kriterije za reguliranega proizvajalca toplote, zato je cena toplote, ki jo ta zaračunava distributerju toplote, torej velenjski komunali, regulirana in v skladu z energetskim zakonom. In še, da je določanje cen toplote po novem zakonu bolj pregledno in temelji na istih izhodiščih za celotno območje Slovenije oziroma za vse odjemalce.