Tudi v Šaleški, Mislinjski in Dravski dolini narašča pojavnost podlubnikov
Dnevnik.si