Prejšnji raziskavi o prehranjevalnih navadah sta bili v Sloveniji izvedeni pred desetimi in dvajsetimi leti, nacionalna prehranska raziskava EU Menu Slovenija pa se tokrat prvič izvaja kot vseevropska raziskava o tem, kaj jemo ljudje v državah in regijah EU. Namen raziskave je bolje razumeti prehranske navade posameznih skupin prebivalcev Slovenije. Raziskovalce zanima, kaj jemo, kdaj uživamo posamezne obroke, kakšno hrano običajno uživamo, kako se prehranjujemo takrat, ko nismo doma, in kako se odločamo pri izbiri živil ob nakupu. Z raziskavo bodo dopolnili izsledke obstoječih raziskav, v okviru katerih so podatke pridobili le za določena območja oziroma posamezne populacijske skupine. Letos poseben poudarek namenjajo prehrani dojenčkov in malčkov, ki doslej niso bili vključeni v raziskavo.

Raziskavo vodi NIJZ v sodelovanju z Inštitutom Jožefa Stefana, Pediatrično kliniko Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, Biotehniško fakulteto in Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani, Inštitutom za nutricionistiko, Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem ter Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Osebe so bile za sodelovanje izbrane na podlagi naključnega statističnega izbora, ki ga je pripravil Statistični urad RS. Sodelovanje vabljenih oseb je ključnega pomena, saj jih zaradi izbora po verjetnostni metodi ni mogoče nadomestiti z drugo osebo. Vsak udeleženec za sodelovanje v raziskavi prejme praktično darilo, sporočajo pri NIJZ.