Center arhitekture Slovenije, ki je bil ustanovljen leta 2013, vodijo arhitektke Barbara Viki Šubic, Špela Kuhar in Polona Filipič. Že prej so se ukvarjale z arhitekturno vzgojo in izobraževanjem, zdaj pa vodijo center z ekipo predanih arhitektov in študentov. Razvili so aktivni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladine o prostoru, arhitekturi in oblikovanju na področju vse Slovenije Igriva arhitektura ter projekt Darilo slovenske arhitekture.

Center arhitekture Slovenije ozavešča o pomenu kakovostno grajenega prostora: »Marsikdo se ne zaveda, kako močan vpliv imata prostor in arhitektura na naše življenje, zdravje, počutje, uspešnost, varnost in zadovoljstvo. Obdajata nas vse življenje in dajeta okvir vsem našim dejavnostim. Vsi ljudje oblikujemo prostor, hkrati pa prostor oblikuje nas. Prostoru in arhitekturi se nihče ne more izogniti.«

V programu Igriva arhitektura, ki deluje od leta 2009, raziskujejo, pripravljajo, oblikujejo in razvijajo sistemski program formalnega in neformalnega izobraževanja otrok in pedagogov na področju prostora, arhitekture in oblikovanja. S sodobnimi metodami učenja z izkušnjo podpirajo razvoj kritičnega in ustvarjalnega mišljenja, ponujajo kakovostne in zanimive postopke za razumevanje prostora, arhitekture in oblikovanja. Program je prilagojen različnim starostnim skupinam pa tudi otrokom s posebnimi potrebami. Projekt Igriva arhitektura je bil leta 2013 nagrajen s Plečnikovo medaljo za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture.

Center arhitekture Slovenije se ponaša tudi z izdajo priročnika Igriva arhitektura in Arhitekturni detektiv – Raziskuj, opazuj, začuti, prisluhni ter Popotnega dnevnika od Brezovice pri Ljubljani do Vrhnike. Prirejajo številne delavnice doma in v tujini ter arhitekturne razstave: »Pod eno streho skrbimo za prostorsko opismenjevanje otrok in odraslih.«

Darilo slovenske arhitekture je projekt, ki se ukvarja s slovensko arhitekturno dediščino, tako da skuša kakovostne elemente ponuditi v drugačni in sodobni preobleki, s katero je mogoče dediščino približati sodobnim uporabnikom. Kolekcije uporabnih izdelkov so izdelane v več serijah, prva je posvečena Ivanu Vurniku in Heleni Kottler Vurnik. Povezana je z delom arhitekta Ivana Vurnika (1884–1971) in njegove žene, slikarke Helene Kottler Vurnik (1882–1962). Izdelke so oblikovali mladi slovenski oblikovalci pod okriljem Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani ter so nastali po motivih ene najzanimivejših fasad ljubljanskih hiš, dekoracije notranjščine cerkve sv. Katarine v Topolu pri Medvodah ter poslikane oltarne mize v kapeli sv. Cirila in Metoda v Vratih.

Druga serija je posvečena Maksu Fabianiju, velikemu arhitektu in urbanistu, 150. obletnico rojstva katerega smo praznovali pred dvema letoma. Ustvarjal je v obdobju secesije, največji pečat je pustil na Dunaju, v Ljubljani in v Trstu. Serijo so soustvarjali študentje oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter Fakultete za dizajn Univerze na Primorskem.

V pripravi je tretja kolekcija, posvečena spominu na arhitekta Edvarda Ravnikarja, prvi izdelki bodo na policah izbranih trgovin jeseni. Vsa darila so izdelali slovenski izdelovalci, saj želijo v Centru arhitekture Slovenije skleniti krog, ki povezuje slovenske arhitekte in umetnike, oblikovalce ter proizvajalce.