Zaposleni v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo (BGP) Kranj po zadnjem zboru opozarjajo na vse več stvari, s katerimi niso zadovoljni. Aleš Rozman, dr. med., ki v svetu bolnišnice zastopa zaposlene, poudarja, da jih moti tudi izbira začasnega vodstva, zato zahtevajo sklic seje sveta zavoda in njegovo zamenjavo. Kot je znano, je dolgoletna direktorica Andreja Cerkvenik Škafar sredi aprila protestno odstopila, saj je doživljala grožnje in pritiske zaradi svojega opozarjanja na sistemske težave v zdravstvu, nasprotovala pa je tudi predvidenemu združevanju porodnišnice s Splošno bolnišnico Jesenice.

Svet zavoda je za vršilko dolžnosti postavil Polono Podnar, kar pa, kot so zaposleni zapisali v izjavi, ni v skladu z njihovo podporo. Od sveta zavoda in ministrstva za zdravje zdaj po zapisu sodeč zahtevajo, da se opredelita do postopkov izbire vršilke dolžnosti direktorice. Opozarjajo, da svet zavoda ni glasoval o predlaganih kandidatih za vršilca dolžnosti, ki jih je predlagal na sestanku predstavnik zaposlenih v svetu zavoda. Podnarjevi očitajo opravljanje konkurenčne zdravstvene dejavnosti ter opravljanje dela v jeseniški bolnišnici brez soglasja sveta zavoda in ministrstva. S tem, pravijo, je svet zavoda prekršil veljavno zakonodajo in postavil za vršilko dolžnosti osebo, ki ne izpolnjuje niti strokovnih niti zakonskih kriterijev, zaradi česar bi morali po njihovem mnenju zamenjati tudi predsednico sveta zavoda Alenko Bradač.

Vršilka dolžnosti direktorice: Stanje je katastrofalno

Podnarjevi se takšni očitki v krizni situaciji, v kateri se je znašla porodnišnica, zdijo absurdni, krize se po njenem zaposleni sploh ne zavedajo. »Funkcije nisem prevzela z namenom ukinitve ali zapiranja bolnišnice. Ob prevzemu sem ugotovila, da je stanje dobesedno katastrofalno. Za april smo plače še zagotovili, kako bo v prihodnje, še ni jasno,« je zgrožena. »Vsak dan ustavljam izvršbe in prosim dobavitelje še za nekaj dni za plačilo računov, a zavod ima za milijon evrov zapadlih obveznosti in vsak mesec je izgube dodatnih 50.000 evrov. Resnično se sprašujem, zakaj prejšnje vodstvo ni ukrepalo že zdavnaj,« pravi začasna direktorica.

Na slabo finančno stanje opozarja tudi predsednica sveta zavoda Alenka Bradač, ki je za STA očitke zaposlenih prav tako zavrnila. Med prioritetne naloge uvršča urejanje finančnega položaja kranjske porodnišnice, ki se je mora lotiti pristojno ministrstvo neodvisno od nadaljnjih načrtov s to ustanovo. Čeprav so zaposleni aprilske plače prejeli, bo težava zagotovo pri izplačilu regresa, napoveduje. Pred dogovorom z ministrstvom ni smiselno, da bi se svet zavoda sestajal in razpravljal o zahtevah zaposlenih, med katerimi je tudi zahteva po zamenjavi vršilke dolžnosti direktorice, je prepričana Bradačeva.

Za učinkovito in kakovostno storitev

Po besedah Podnarjeve naj bi se vodstvo kranjske porodnišnice še ta teden sestalo s predstavniki pristojnega ministrstva. »Upam, da bomo našli dolgoročnejšo rešitev. Odločitev, ali bo zavod deloval še naprej samostojno in v taki obliki kot sedaj ali bo prišlo do združevanja z jeseniško bolnico, je na strani ministrstva. Dejstvo pa je, da bo zavod ob nespremenjenem načinu plačila storitev in brez velike finančne injekcije sam težko preživel,« priznava in dodaja, da se zaposleni morda tega ne zavedajo. Ob tem se vršilka dolžnosti direktorice sprašuje, ali se je v takšnih razmerah smotrno zavzemati za ohranjanje BGP Kranj iz nekega principa ne glede na ceno, ki se trenutno »kaže v trimilijonskem minusu«.

»Ali pa se zavzemati za to, da v Kranju ostane zdravstvena dejavnost, ki bo tudi finančno dovolj učinkovita, da bodo zaposleni imeli zanesljive in dobre službe, občani pa kvalitetne zdravstvene storitve. O ukinitvi pa sploh nikoli ni bil govor,« še opozarja na napačne interpretacije v javnosti.